Almega: Högre försörjningskrav ökar bristen på kompetens

2022-08-30 15:02 Mattias Davidsson  
Det skulle begränsa möjligheterna för Almegas medlemsföretag att rekrytera rätt kompetens, säger Almegas chefsekonom, Patrick Joyce, angående regeringens förslag. Foto: Almga

LAGFÖRSLAG. Regeringen vill motverka lönedumping genom att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Men Almega befarar att förslaget kommer att hindra företag från att hitta rätt kompetens.

Regeringen vill motverka låglönekonkurrens från arbetskraftsinvandrare och kommer att lägga en proposition till riksdagen om högre försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare.

Nuvarande krav är att invandraren ska kunna försörja sig. Skärpningen innebär att arbetskraftsinvandraren istället ska ha en anställning som gör det möjligt “att uppnå en god försörjning”.

Det är en höjning av kraven från nuvarande 13 000 kronor, byggt på riksnormen för försörjningsstöd, till ett betydligt högre belopp. 28 000 till 29 500 kronor har nämnts av Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S). Det nya beloppet ska bestämmas i en särskild förordning, vill regeringen.

Inom ramen för nuvarande regelverk måste den arbetsgivare som rekryterar i utlandet erbjuda minst kollektivavtalsenliga villkor. Arbetstagarorganisation får lämna ett yttrande till Migrationsverket, men har ingen vetorätt. Regeringen gör bedömningen att oseriösa arbetsgivare enkelt har kunnat anlita billig arbetskraft, dumpa löner och utnyttja arbetstagare.

Visserligen är de kollektivavtalade lägstalönerna ca 10 000 kronor högre än gränsen för försörjningsstöd, men deltidsanställningar förekommer.

Chefsekonom Patrick Joyce, Almega, satt med som expert i Anita Linders utredning (SOU 2021:88) om arbetskraftsinvandring. Han karakteriserar regeringens förslag till riksdagen som “väntat men ovälkommet”. Strax innan sommaren mötte Anders Ygeman arbetsmarknadens parter.

– Då nämndes minst 28 000 kronor som den nya gränsen. Det skulle begränsa möjligheterna för Almegas medlemsföretag att rekrytera rätt kompetens, säger Patrick Joyce.

Lägstalönerna i kollektivavtalen är inte på den här nivån. Patrick Joyce nämner städ- och servicebranscherna, besöksnäringen, vårdyrken samt hotell- och restaurang. Dessutom är Almegas kritik av principiell karaktär. Lönen är något som ska beslutas av parterna, enligt Patrick Joyce.

– Så länge arbetsgivaren betalar avtalsenlig lön ska inte staten kunna gå in och säga nej. Annars skulle vi kunna få den märkliga situationen att en utländsk person får högre lön än den inhemska arbetskraften, bara utifrån ett regelverk.

Flera andra organisationer som SACO, Svenskt Näringsliv och TCO har också lagt fram synpunkten att ett inkomstkrav är ett främmande inslag och står i strid med den svenska modellen. Regeringen har svarat att eftersom ett försörjningskrav redan finns i nuvarande utlänningslag, så är en höjning inte systemfrämmande.

Almegas medlemsföretag har redan idag svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens, framhåller Patrick Joyce.

– Det gäller mer än häften av tjänsteföretagen. De försöker i första hand rekrytera i Sverige men lyckas inte alltid hitta rätt kompetens. Då behöver man, som en sista utväg, kunna gå utomlands. Ofta handlar det om specialkompetens, kockar exempelvis, säger Patrick Joyce.

Propositionen är en del i ett större paket med satsningar mot arbetslivskriminalitet. I april beslutade riksdagen om en rad åtgärder gällande arbetskraftsinvandring där utgångspunkten var Anita Linders utredning. Bland annat infördes ett nytt uppehållstillstånd för vissa högkvalificerade och välutbildade personer. Riksdagen begränsade möjligheten till så kallade kompetensutvisningar, att arbetskraftsinvandrare utvisas på grund av mindre felaktigheter. Kravet infördes att det ska finnas ett anställningsavtal för att man ska kunna få arbetstillstånd. Arbetsgivare blev även skyldiga att anmäla om anställningsvillkoren ändras och blir mindre förmånliga.

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer