Anställningsintervjun: Birgitta Nyström

2013-05-15 23:00 Elisabet Örnerborg  
Birgitta Nyström

Professor Birgitta Nyström har just påbörjat sin andra period som ledamot i Europeiska sociala kommittén som ska ta upp LO-TCO:s klagomål mot Laval-lagen på nästa möte.

Vilka är ni som sitter i kommittén?

– Vi är 15 oberoende experter utvalda från Europarådets 47 medlemsländer. De flesta är jurister; professorer i arbetsrätt, mänskliga rättigheter, folkrätt eller Europarätt. Vi träffas sju gånger om året i Strasbourg.

Vad gör ni?

– Vi följer upp de rapporter regeringarna lämnar in om hur det har gått att genomföra de uppgifter de är skyldiga att göra enligt den Sociala stadgan. Vi tar också hand om det kollektiva klagomålsförfarandet, förutsatt att staten som klagomålet gäller har accepterat ett sådant förfarande. Rätt att klaga har icke-statliga organisationer som fackförbund, arbetsgivarförbund, Amnesty och Röda korset. Det är här klagomålet mot Laval-lagen kommer in. LO och TCO anser att lagen kränker förhandlingsrätten och strejkrätten i den Sociala stadgan.

Hur behandlar ni sådana klagomål?

– De som klagar måste tala om vilka artiklar de anser att staten brutit emot. Sedan ska staten svara och så fortsätter det tills allt är utrett och vi fattar ett beslut.

Vad händer med beslutet?

– Alla våra beslut, både om regeringarnas rapporter och om klagomålen, går genom Europarådets ministerråd. Behörig minister tar sedan med sig beslutet hem och ser till att saker och ting rättas till. Alla beslut följs upp. Men det finns inga formella sanktioner.

Är det många klagomål?

– De senaste åren har vi fått in ett ökat antal kollektiva klagomål till följd av krisen, flera från Grekland som vi fällt bland annat för sina kraftiga nedskärningar i pensionssystemet. Trots att Sverige var en av initiativtagarna till Europarådet är intresset lågt och få känner till den Sociala stadgan och klagomålsförfarandet jämfört med till exempel i Frankrike. Men Svenskt Näringsliv hade ett tidigt fall, det gällde Byggnads granskningsarvoden, som sedan också togs upp i Europadomstolen. Ska man klaga till Europadomstolen måste de inhemska möjligheterna vara uttömda först. Till kommittén kan man gå direkt med ett kollektivt klagomål.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer