Arbetsgivarna vill öka kraven på kvalifikationerna

2015-08-27 06:00 Elisabet Örnerborg  

Arbetsgivarna riktar in sig på turordningen i sitt förslag till omställningsavtal. Lag & Avtal har tagit del av förslaget.

Arbetsgivaren föreslås kunna besluta att olika delar av verksamheten ska utgöra olika turordningskretsar, förutsatt att verksamheten har delats in i olika rörelsegrenar minst sex månader innan förhandlingar om en driftsinskränkning påkallas. Som minst kan kretsarna då bestå av 50 tjänstemän vardera. För att uppnå det minsta antalet i en krets ska arbetsgivaren också ha rätt att lägga samman kretsar.

Kretsindelningen ska kunna kombineras med anställnings­lagens turordningsundantag. I stället för att arbetsgivare med högst tio anställda får undanta två arbetstagare från turordningen innebär Svenskt Näringslivs förslag att fyra arbetstagare får undantas. ”Innan turordning fastställs får en arbetsgivare, som tillämpar turordning enligt Las, undanta högst 4 tjänstemän per driftsenhet som enligt arbetsgivarens bedömning är av betydelse för den fortsatta verksamheten.”

Det ska finnas en lista över tjänstemännens anställningstid i den krets som berörs av driftsinskränkning, men tjänstetiden har bara betydelse i de fall det finns två tjänstemän med lika kvalifikationer. Avgörande är hur han eller hon utför och förväntas utföra arbetet.

Om den lokala tjänstemanna­parten anser att urvalet är felaktigt ska parterna förhandla för att komma överens om vilka tjänstemän som ska sägas upp. Om parterna inte blir överens beslutar arbetsgivaren. Den tjänsteman som anser sig felaktig uppsagd kan begära prövning om rätt till skadestånd.

Arbetsdomstolen blandas inte in. Tvister om omställningsavtalet ska enligt förslaget prövas av en skiljenämnd: Skiljenämnden för omställningsavtalet.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer