Avskedad försäljningschef frias av AD

2021-05-26 16:06 Mattias Croneborg  

DOM. Arbetsdomstolen ändrar tingsrättens dom i ett mål där Aebi Schmidt Sweden AB hade avskedat en försäljningschef. Bolaget hade motiverat avskedandet med att försäljningschefen tidigarelagt fakturering för att förbättra företagets resultat.

Aebi Schmidt säljer maskiner för renhållning och underhåll av bland annat vägar. Försäljningschefen anställdes 2014 som säljsupport och blev försäljningschef ett par år senare. Strax efter att företaget bytte vd i början 2018 stängdes försäljningschefen av från sitt jobb och i juni 2018 blev han avskedad.

Försäljningschefen bestred avskedandet och yrkade på 250 000 kronor i allmänt skadestånd i tingsrätten.

Bolaget riktade i tingsrätten en rad anklagelser mot försäljningschefen och att han missbrukat sitt förtroende gentemot arbetsgivaren då han ska ha:

  • Underlåtit att dela med sig av försäljningsrapporter.
  • Åsidosatt grundläggande redovisningsrutiner.
  • Registrerat försäljningar som inte ägt rum.
  • Agerat vårdslöst och illojalt vid hantering av Bolagets maskiner.
  • Agerat vårdslöst vid försäljningar.

Tingsrätten kom fram till att försäljningschefen hade utfört felaktiga orderläggningar och faktureringar, och att han hade registrerat försäljningar som inte ägt rum och att detta hade inneburit en ekonomisk skada för bolaget.

Tingsrätten fann också att försäljningschefens hantering av bolagets maskiner hade varit illojal och vårdslös vilket även det hade inneburit en ekonomisk skada för bolaget.

Tingsrätten kom slutligen fram till att försäljningschefens inte hade delat med sig av försäljningsrapporter på ett sätt som krävdes av honom som försäljningschef.

Sammantaget fanns det enligt tingsrättens uppfattning grund för bolaget att avskeda försäljningschefen.

Försäljningschefen överklagade till Arbetsdomstolen som alltså ser annorlunda på bevisningen.

Till skillnad från tingsrätten har Arbetsdomstolen inte ansett det visat att försäljningschefen på felaktigt fakturerat åtskilliga miljoner kronor i strid med gällande bokföringsrutiner för att höja sina försäljningssiffror. Inte heller ser AD att han låtit utföra felaktiga orderläggningar eller registrerat försäljningar som inte ägt rum.

När det gäller de brister som funnits i bolaget avseende hanteringen av maskiner respektive försäljningsrapporter riktar Arbetsdomstolen kritik mot försäljningschefen men har inte funnit att de är så allvarliga att det funnits laga skäl för avskedande.

AD riktar också kritik för att för att han i två eller tre fall har låtit fakturera kunder utan att i tillräcklig grad förvissa sig om att fakturan varit riktig och att han i ett fall inte sett till att en kundorder ombokats på rätt sätt. AD menar sammantaget att de felaktigheter försäljningschefen gjort sig skyldig till inte innebär att han grovt har åsidosatt sina åligganden mot bolaget.  Inte heller har bolaget haft saklig grund för att säga upp honom av personliga skäl.

Arbetsdomstolen bestämmer det allmänna skadeståndet till 125 000 kronor, att jämföra med det yrkade beloppet på 250 000 kronor.

Försäljningschefen har i huvudsak vunnit målet och bolaget ska ersätta honom för rättegångskostnader vid tingsrätten med 567 190 kronor och i AD i med 241 381 kronor.

Två ledamöter i AD var dock oeniga. De instämde i tingsrättens bedömning och ansåg att det funnits laga skäl för avskedande.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer