Avskedade häktade får sällan ersättning

2011-09-21 23:00 Elisabet Örnerborg  

Den som häktas - och i den vevan blir avskedad eller uppsagd - kan få ersättning från Justitiekanslern. Men få slinker igenom JK:s nålsöga, visar Lag & Avtals granskning. <br/> - Lagen har till och med försämrats, säger advokat Lars Kruse.

<p>Varje år får JK in runt 1 500 krav på ersättning från personer som suttit häktade - och senare blivit frikända. </p> <p>De kan få kompensation för lidandet i häktet, men också för förlorad arbetsinkomst under häktningstiden och för att söka jobb efter frigivningen om de blivit av med jobbet. Den sistnämnda regeln är dock okänd. </p> <p>- De får bara veta om möjligheten om deras advokat eller någon kompis känner till den, säger advokat Lars Kruse som företrätt en av de häktade.</p> <p>Från januari 2010 till september 2011 har 16 personer sökt kompensation för att ha de förlorat jobbet när de suttit häktade. Elva av dessa fick ersättning för inkomstbortfallet underhäktningstiden. Bara en fick den summa han krävt. </p> <p>Bara i ett fall godtog JK att personen faktiskt hade blivit av med sin anställning som en följd av häktningen. Mannens provanställning avbröts på ett arbetsrättsligt korrekt sätt. Han får därför 52 800 kronor för att klara ett par månaders arbetssökande efter frigivningen. </p> <p>Att avskedandet var riktigt enligt den arbetsrättsliga lagstiftningen är en förutsättning för ersättning. </p> <p>- Det räcker inte att säga att jag skulle ha fått det där jobbet om jag inte blivit häktad. Det kan vara helt riktigt, men svårt att bevisa, säger JK Anna Skarhed.</p> <p>Den häktade måste alltså kunna bevisa att avskedandet är förenligt med arbetsrätten och beror på frihetsberövandet. </p> <p>- Hur ska den som sitter häktad med restriktioner kunna bevisa det, undrar advokat Lars Kruse. </p> <p>Den häktade måste agera snabbt, senast 14 dagar efter uppsägningen eller avskedandet, på grund av preskriptionsregeln i Las. </p> <p>Att vara häktad med restriktioner är att vara isolerad 23 timmar om dygnet i en cell och att få vara en timme per dygn själv i en rastgård, förklarar Lars Kruse. De samtal som den häktade får föra är med en vaktpersonal närvarande som när som helst kan avbryta samtalet. </p> <p>- Det blir inget naturligt samtal. Att under sådana förhållanden gå till Arbetsdomstolen, det går ju inte, säger Lars Kruse. </p> <p>För att få ersättning för förlorad inkomst under själva häktningstiden måste den häktade kunna visa att han eller hon skulle ha jobbat och att han eller hon inte har fått någon lön. </p> <p>Lars Kruse fick inte JK att gå med på att hans klient förlorat jobbet på grund av frihetsberövandet. Men han lyckades få JK att ersätta klienten för förlorad arbetsinkomst under själva häktningstiden. </p> <p>Det var inte lätt, påpekar advokaten, det krävdes anställningsbevis, två intyg från arbetsgivaren och ett intyg från Försäkringskassan. </p> <p>Lars Kruse tycker att de häktade borde få upplysningar om möjligheten att söka kompensation vid ett frikännande. </p> <p>- Dessutom har lagen försämrats. Den som anses "häktesvan" kan få noll kronor.</p> <p>---</p> <p>Så funkar JK:s bedömning av häktade</p> <p>Personer som frihetsberövats och därmed förlorat jobbet kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt frihetsberövandelagen. Ersättningen är skattepliktig.</p> <p>För att få ersättning för en viss tid efter häktningstiden måste den häktade visa att han eller hon förlorat jobbet på grund av frihetsberövandet och att uppsägningen eller avskedandet är förenligt med den arbetsrättsliga lagstiftningen.</p> <p>För att få kompensation för inkomstbortfallet under häktningstiden krävs anställningsbevis och lönebesked. </p> <p>JK beslutar också om ersättning för lidande. Den ersättningen är proportionell till häktestiden, men JK tar hänsyn till den misstänktas ålder. Brottets allvarlighet påverkar också ersättningen. Likaså om den misstänkta via media blivit känd i en vidare krets. Och om den misstänkta mått psykiskt dåligt under häktningstiden. </p> <p>JK:s beslut kan överprövas av tingsrätt och JK kan själv ompröva sitt beslut. </p>

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer