Avskedande av präst ogiltigförklaras i AD

2014-10-22 23:00 Ann Norrby  

Församlingen lyckades inte bevisa någon av de 18 anklagelserna mot prästen. Därför ogiltigförklarar AD avskedandet.

Prästen i Veddige-Kungsäters församling avskedades från sin kyrkoherdetjänst sommaren 2012. Församlingen motiverade avskedandet med att han hade ägnat merparten av sin arbetstid åt privat verksamhet. För att bevisa detta begärde församlingen ut samtalslistor över utgående samtal från prästens mobiltelefon under en fyraveckorsperiod.

Prästen anklagades också för att ha fört församlingen bakom ljuset när det gällde hans bisysslor. Dessutom ansåg församlingen att han hade vägrat lämna ekonomisk information, medvetet undanhållit annan information, varit otillgänglig i sitt arbete, överskridit sina befogenheter på olika sätt, visat bristande ledarskap och varit illojal, varit partisk i en upphandlingssituation, fått för hög bilersättning, varit frånvarande utan lov och tömt sin dator.

Kyrkans Akademikerförbund stämde både församlingen och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarorganisationen valde att inte föra talan i AD.

Kyrkans Akademikerförbund: Avskedandet ska ogiltigförklaras och prästen ska få allmänt skadestånd samt den lön och semesterersättning han skulle ha fått om han inte blivit avskedad.

Prästen har också rätt till allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen och kvittningslagen samt bilersättningsavtalet.

Församlingen ska dessutom betala allmänt skadestånd för brott mot bilersättningsavtalet och medbestämmandelagen till förbundet.

Församlingen: Prästen omfattas inte av anställningsskyddslagen eftersom han hade en företagsledande ställning. Hans agerande gav församlingen rätt att häva anställningen. Om han omfattades av Las, fanns det laglig grund för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Arbetsdomstolen: Prästen hade inte en företagsledande funktion eller löneförmåner och andra anställningsvillkor som gör att han kan jämställas med en företagsledare. Avskedandet ska alltså bedömas enligt anställningsskyddslagen.

Församlingens påstående att prästen ägnat större delen av sin arbetstid åt privata affärer underkänns. Dels därför att det är svårt att avgöra vilka samtal han ringt under arbetstid eftersom han hade oreglerad arbetstid. Dels därför att församlingens antagande om hur mycket av hans arbetstid som har gått åt till att svara på samtal och sms saknar stöd. Dessutom visar vittnesuppgifter att det är svårt att, som församlingen gjort, dra slutsatsen att ett telefonsamtal till ett företag alltid gäller affärer.

Domstolen avvisar också påståendet att prästen medvetet vilselett eller undanhållit information om sina bisysslor. Likaså att han hade vägrat att lämna ekonomisk information och medvetet låtit bli att informera om ett seminarium. Församlingens påstående om att prästen alltid hade varit upptagen i telefon och därmed inte varit tillgänglig motsägs av vittnesuppgifter, anser domstolen.

Att prästen hade ringt och sms:at mycket samtidigt som han var på kurs, håller domstolen med om. Men det går inte att avgöra om han använde pauserna till detta, därför går det inte att hävda att han i realiteten inte deltagit i kursen.

AD anser också att prästen inte överskridit sina befogenheter vare sig när det gäller en diakon som ansåg sig felaktigt behandlad, en begravningsbyrås debitering av ett dödsbo eller i samband med lönesättningen av en kantor.

Församlingens påståenden om att prästen hade visat bristande ledarskap och illojalitet avvisas därför att domstolen inte anser att anklagelserna är tillförlitligt utredda.

Anklagelserna om att prästen hade gjort olika fel vid upphandlingarna i samband med tre byggprojekt i församlingen, avvisas av domstolen. Det gör också anklagelserna om att prästen medvetet hade sett till att han fått för hög bilersättning. Detsamma gäller anklagelserna om olovlig frånvaro respektive att han skulle ha tömt sin gamla dator.

Det fanns varken skäl för avskedandet eller saklig grund för uppsägning. Prästen har rätt till den lön och semesterersättning han skulle ha fått om han inte avskedats, till ränta på den semesterersättning som betalades ut för sent och till bilersättning.

Församlingen bröt mot medbestämmandelagen genom att inte skriva protokoll från den lokala tvisteförhandlingen.

Domslut: Avskedandet ogiltigförklaras. Församlingen ska till prästen betala 125 000 kronor i allmänt skadestånd för avskedandet, sammanlagt 30 000 kronor för brotten mot semesterlagen och kvittningslagen och 20 000 kronor för brott mot bilersättningsavtalet. Därutöver ska församlingen betala drygt 610 000 kronor till prästen i lön, semester- och bilersättning.

Församlingen ska också betala 30 000 kronor i allmänt skadestånd för avtalsbrottet samt 20 000 kronor för brott mot medbestämmandelagen till Kyrkans Akademikerförbund samt fackförbundets rättegångskostnader på 1 290 448 kronor.

Läs också artikeln om prästers tystnadsplikt.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna