Bastubadarprincipen kom inte ifråga för vårdare

2003-10-07 23:00  

Att ta ifrån en vårdare på en kriminalvårdsanstalt hans funktionsansvar som vakthavande var inte en särskilt ingripande omplacering som kräver godtagbara skäl, anser arbetsdomstolen. (8 oktober 2003)

Vårdaren var tillsvidareanställd sedan 1994 och fick i februari 1997 till uppgift att utöva ett så kallat funktionsansvar som vakthavande vårdare i centralvakten. Det ansvaret förlorade han igen 2001 då en ny häktesavdelning inrättades och sex tjänster som vårdare med funktionsansvar som vakthavande annonserades ut internt inom Kriminalvårdsverket. Vårdaren kom inte ifråga för någon av dessa tjänster och hans fackförening Seko hävdade att staten genom att ta ifrån honom ansvarsuppgiften i första hand bröt mot anställningsskyddslagen men också mot lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. Vårdaren har en nack- och axelskada. Han arbetar nu vid anstaltens centralvakt som vårdare utan något särskilt funktionsansvar, sjukskriven på halvtid.
Att vårdaren upplever förändringen som synnerligen ingripande i försämrande riktning råder det ingen tvekan om, menar arbetsdomstolen. Men avgörande är om det finns objektiva grunder som försämringar av lön och andra anställningsförmåner för att det ska vara fråga om en sådan ingripande omplacering på grund av personliga skäl som kräver saklig grund, som uttrycktes i dom nr 89/1978 i det så kallade Bastubadarmålet.
AD kommer fram till att det inte var en sådan ingripande omplacering; vårdarens lön hade inte sänkts och att han hade lägre lön än de vakthavande vårdarna kan förklaras av att de är äldre, dessutom tjänade de mer redan innan omgörningen. Att vårdaren fråntagits den särskilda sysslan som vakthavande var inte en oväsentlig förändring av hans arbetsuppgifter, men uppgiften som vårdare i centralvakten får inte undervärderas, skriver arbetsdomstolen. Likaså avslår domstolen förbundets talan om diskriminering. De som gjorde urvalet av de sökande till vakthavande-posterna hade utgått ifrån den uppfattning de vid intervjuerna hade fått om deras personliga lämplighet.
Domen, nr 76/03, som var enhällig kommer att referas i nästa nummer av Lag & Avtal.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer