Blev inte diskriminerad

2018-05-24 00:00 Peter Lindholm  

Arbetsdomstolen anser inte att det är bevisat att en muslimsk lärar­vikarie blev diskriminerad efter att hon vägrat handhälsa på sina manliga kolleger. Ord står mot ord i väsentliga delar, anser domstolen, men dömer till den stämda skolans fördel.

Frågan om det är diskriminering att kräva att alla ska skaka hand blev dock inte prövad i målet.

Fackförbundet Unionen hade stämt Kunskapsskolan i Helsingborg och Almega Tjänsteföretagen efter att en lärarvikarie påstods ha fått ett ultimatum av skolans rektor: skaka hand med alla män – eller sluta.

Den aktuella lärarvikarien härstammar från Palestina, men är född i Sverige. Hon är troende sunnimuslim och som sådan anser hon att män och kvinnor, utan nära relation, inte bör beröra varandra. Hon handhälsar därför inte på män, utan hälsar genom att placera en hand på hjärtat och buga.

Kvinnan är universitetsutbildad civilingenjör, men jobbade extra som lärarvikarie. I slutet av augusti 2016 bokades hon in för arbete som mate­matiklärare på Kunskapsskolan i Helsingborg. Det är en friskola där hon själv varit elev, och därför är hon bekant med flera av de anställda.

före sitt första arbetspass träffade hon på två kolleger, en lärare och en skolvärd. Eftersom de båda var män hälsade hon på dem genom sitt alternativa sätt. Skolvärden, som också är muslim, blev upprörd över detta.

Senare under dagen kallades lärarvikarien upp till rektorn, som ville veta varför hon inte skakat hand. Enligt fackförbundet Unionen ska rektorn ha krävt att hon skulle handhälsa på alla, såväl kolleger som föräldrar, om hon skulle få fortsätta att arbeta på skolan. Kunskapsskolan hävdar dock att man inte uttryckligen ställt detta krav.

Lärarvikarien fick under mötet också frågan om hur hon skulle agera om en manlig elev eller förälder skulle sträcka fram handen för att hälsa. Utan att besvara frågan lämnade vikarien inte bara mötet utan också arbetsplatsen i förtid. Enligt lärar­vikarien skulle kravet på handhälsning ha återupprepats i ett telefonsamtal senare mellan henne och rektorn. Men trots att samtalet uppges vara centralt i sammanhanget, och dessutom ska ha varit inspelat, har det inte åberopats som bevisning i målet.

UNIONEN: Att avstå från att handhälsa med det motsatta könet utgör en religiös manifestation för lärarvikarien och omfattas därmed av skyddet mot diskriminering enligt diskrimineringslagen.

ARBETSGIVARPARTERNA: Rektorn förstod att vägran hade anknytning till religion, men förklarade då vad skolans viktigaste styrdokument - skollagen och läroplanen - kräver beträffande likabehandling av män och kvinnor. Samt att lärare och övrig personal i skolan, som vuxna före­bilder för eleverna, måste handla enligt dessa regler och principer. Hon sa vidare att reglerna innebär att de som arbetar på skolan är skyldiga att arbeta för likabehandling och för att motverka traditionella könsmönster.

Skolans krav på likabehandling skulle således inte ha något att göra med lärarvikariens religiösa övertygelse i sig eller hennes etniska till­hörig­het.

ARBETSDOMSTOLEN: Arbetsdomstolen konstaterar att när det gäller de närmare omständigheterna kring händelseförloppet går uppgifterna isär. Ord står mot ord i väsentliga delar. Men utredningen i målet ger inte stöd för att lärarvikarien diskriminerats.

Sammantaget har Unionen inte förmått visa att Kunskapsskolan har uppställt ett krav på att handhälsa även på manliga kolleger, vilket lett till att lärarvikarien inte har kunnat utföra vare sig inplanerade eller framtida vikarieuppdrag på skolan. Detta gäller alldeles oavsett att rektorn har uppgett att hennes uppfattning är att det inte är förenligt med skollagen och läroplanen att arbeta på skolan och inte kunna ta samtliga kolleger i hand.

DOMSLUT

Arbetsdomstolen avslår Unionens talan och fackförbundet får ersätta Kunskapsskolan i Sverige AB och Almega Tjänste­före­tagens rättegångskostnader på 348 226 kronor.

Peter Lindholm

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer