”Blixtarnas anställningar ska räknas vid övergången”

2018-11-15 00:00 Lena Gunnars  
Svenska Hamnarbetarförbundet har bland annat kallat vittnet Erik Helgesson, som tidigare varit blixt i Göteborg. Han kan inte minnas att det någonsin tidigare varit diskussioner om huruvida en tidigare blixt skulle få tillgodoräkna sig den anställningstiden. Foto: Carina Eriksson

PÅ PLATS I AD. Parterna i Arbetsdomstolen bläddrar fram och tillbaka i sina pärmar. På ena sidan Svenska Hamnarbetarförbundet - på andra arbetsgivarparten, Sveriges Hamnar och Logent Ports & Terminals AB.

Två hamnarbetare har sagts upp av stuveribolaget Logent på grund av arbets­brist 2017. Nu vill Hamnarbetarförbundet, företrätt av advokat Anders Karlsson, från advokatbyrån Axelsson & Karlsson, att de ska få tillgodoräkna sig anställningstid som så kallade ”blixtar”. Förbundet anser att deras anställningar på grund av deras särskilda karaktär som behovsanställda ska likställas med att de var tillsvidareanställda.

Förbundet hävdar att om de båda hamnararbetarna hade fått räkna in den anställningstiden skulle de ha hamnat högre upp i turordningslistorna och fått behålla sina tillsvidareanställningar.

Det ligger redan något irriterat i luften innan förhandlingarna dragit i gång.

– Det är ni som startat den här cirkusen, utbrister Jan Bergman, chefsjurist på Transportföretagen, med en blick på motparten tvärs över rummet.

Hamnarbetarnas ombud mumlar något om ordvalet och låter motparten förstå att det inte är uppskattat.

Dörren öppnas. Arbetsdomstolens ordförande Karin Renman kommer in, tätt följd av ledamöterna.

Dagens förhandlingar kan börja.

Advokat Anders Karlsson yrkar att de båda hamnararbetarna ska få 50 000 var i allmänt skadestånd för brott mot turordningsreglerna. En av dem arbetade som behovsanställd i bolaget Stuv AB den 1 januari 2013 när verksamheten övergick till Logent. Hamnarbetaren arbetade inte just dagen för övergången, men hade en pågående behovsanställning, enligt förbundet. Efter övergången fortsatte han att arbeta i Logent. Eftersom Stuv AB och Logent tillhör samma koncern ska hamnarbetaren få tillgodoräkna sig sin tid i Stuv AB, trots att det funnits avbrott mellan anställningarna i de olika bolagen.

– Den andra hamnarbetaren arbetade fyra timmar dagen då överlåtelsen från Göteborgs hamn till bolaget Gothenburg Car Terminal AB, GCT, skedde, den 1 februari 2010. Han var alltså anställd i den överlåtna verksamheten, säger Anders Karlsson.

Förbundet yrkar att Arbetsdomstolen ska be om två förhandsavgöranden från EU-domstolen. Förbundet vill få utrett om Las-regeln om att behovsanställda inte får till­godo­räkna sig tidigare anställningstid vid verksamhetsupplåtelse är förenlig med överlåtelsedirektivet och visstidsdirektivet i dessa fall.

Hamnarbetarnas ombud argumenterar för att de behovsanställda hamn­arbetarna har en kontinuerlig avtalsrelation med arbetsgivaren. Om de inte arbetar tillräckligt mycket under ett år kan de förlora sina ”blixtbrickor”. Det innebär att de inte får något nytt behovsanställningskontrakt för året efter.

Anders Karlsson hänvisar till branschpraxis och anser att behovsanställda får tillgodoräkna sig anställningstid hos det överlåtande företaget. Förbundet påminner om att så skedde vid driftsinskränkningar hos Logent 2013, i Sundsvalls hamn och i Gothenburg Roro Terminal i Göteborgs hamn under 2014. Motpartens ombud, Jan Bergman, tillbakavisar både att de två hamn­arbetarna var anställda när verksamhetsövergångarna skedde och att det finns en branschpraxis.

– Vi vet inte av vilka skäl hamnarna i Göteborg och Sundsvall gick med på att tillgodoräkna arbetstagarna som blixtar. Vi kan dock konstatera att så skedde. Det innebär inte några rättsliga förpliktelser i den här situationen.

Jan Bergman försöker på klingande göteborgska slå hål på Hamnarbetarförbundets argument. Han påpekar bland annat att blixtarna inte får sjuklön, inte behöver begära ledigt och bara är anställda när arbete utförs.

– En blixt har inga tvingande åtaganden gentemot arbetsgivaren, annat än när arbete utförs. Arbetsgivaren har på motsvarande sätt inga åtaganden mot blixten mellan arbetstillfällena, säger han.

Arbetsgivarsidan finner stöd för sin hållning i hamn- och stuveriavtalet som slutits mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet.

– Där framgår tydligt att behovs­anställda inte har rätt till vare sig någon anställning enligt Las eller till återanställning, säger Jan Bergman.

Hamnarbetarförbundet har bland annat kallat Erik Helgesson, som vittnar om sin tid som blixt mellan 2005 och 2014 i Göteborgs hamn. Vid två tillfällen var han med när Göteborgs hamn skulle säga upp personal och turordningslistor upprättades. Första tillfället var 2009.

– Då fick alla tillgodoräkna sig all arbetstid, inklusive blixtarbete.

Arbetsgivarsidan har kallat Peter Svanberg, som var hr-direktör och förhandlingschef vid Göteborgs hamn när hamnens stuveriverksamhet styckades upp i tre bolag inför försäljning och privatisering i början av 2010.

Han berättar att personalen fick information om bolagiseringarna och frågan om de ville få anställning i något av de tre bolagen.

Jan Bergman: Fick även blixtarna det erbjudandet?

– Nej, det var ju omöjligt eftersom de inte var anställda i Göteborgs Hamn AB. Däremot fick blixten information om på vilket sätt detta skulle påverka dem, säger Peter Svanberg.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsrätt