Burmesisk arbetsrätt står inför stora förändringar

2014-12-17 23:00  

Burma genomgår just nu snabba förändringar i hela samhället, även inom arbetsrätten.– Stora lagreformer pågår, och det mesta är för närvarande så att säga ”up in the air”, säger svenska Erik Holmqvist på ILO i huvudstaden Rangoon.Men några innovativa lagar finns: Vad sägs om ledighet vid adoption?

Precis som många andra länder i regionen som varit koloniserade finns ett hopkok av gamla europeiska lagar som kompletterats med nyare lokala lagar. I Burma har dessutom militärkupper lett till drastiska förändringar i regelverket. Det har gjort systemet ganska rörigt.

I mitten av november blev det klart att Japan och USA tillsammans kommer att sjösätta ett flerårigt projekt i syfte att förenkla utländska investeringar i landet. Ett led i det är att tillsammans med ILO se över arbetsrätten. Experter från båda länderna kommer regelbundet att träffa representanter från myndigheter, arbetsgivare och arbetstagare i Burma för att gemensamt utveckla arbetsrätten så att de anställdas intressen tillvaratas.

Arbetsrätten i Burma är eftersatt och anses vara ett hinder för utländska investerare.

Det ibland oklara regelverket tar sig flera uttryck.

– Olika lagar definierar till exempel samma term olika, som till exempel ”övertid”, ”föräldraledighet” och ”barn”, berättar Erik Holmqvist, svensk på ILO i Burma.

Han säger att man just nu arbetar med att ta fram vad man kallar för en Labor Law Guide, en handbok som på ett enkelt sätt ska presentera lagar som mer eller mindre direkt inverkar på arbetsrätten.

– Den bör vara klar före slutet av året, säger han.

En som redan bekantat sig med arbetsrätten i Burma är den svenske entreprenören Andreas Sigurdsson.

Sedan två år tillbaka driver han flera företag inom media- och it-branschen. I dag har han runt 15 anställda.

Vad gäller arbetsrätten har han fått lösa problem allteftersom de dyker upp. Till exempel när det gäller lönesättning.

– Det sker en förhandling med personen som ska anställas. Det är stor variation i lönerna och det finns ingen speciell norm, berättar han och fortsätter:

– Lokala bolag betalar väldigt lågt medan stora, utländska och internationella organisationer betalar väldigt hög lön. Mindre bolag som mina egna ligger någonstans i mitten, säger han.

I Burma finns ett socialförsäkringssystem som ska täcka vissa utgifter, men enligt Andreas Sigurdsson är det arbetsgivaren som bestämmer om det är denne eller den anställde som ska ansvara för att socialförsäkringen betalas.

– Det är upp till arbetsgivaren om de vill betala brutto- eller nettolön, säger han.

Den enda försäkring som han vet att han måste betala är vid sjukdom.

– Man betalar en summa som den anställde kan ta vid sjukdom för att besöka ett sjukhus och få behandling, säger han.

Det mesta som rör sociala försäkringar är ännu i sin linda.

– Vanliga bolag har inga försäkringar alls. Jag vet inte om sådana finns då försäkringsindustrin precis startat.

Vid anställningar har Anders Sigurdsson tillämpat tre månaders provanställning. Han har hittills inte behövt säga upp någon, däremot uppmuntrat anställda som inte hållit måttet att sluta.

Burmas arbetsrätt i 15 punkter

* Mammaledighet finns. Sex veckor före respektive efter födseln, förutsatt att man jobbast minst sex månader och under denna tid betalat in till sin socialförsäkring. Just nu diskuteras en förlängning till 14 veckors mamma­ledighet och ytterligare fyra veckor vid tvillingfödsel.

* Vid adoption av ett barn under ett år har man rätt till åtta veckors ledighet för att administrera adoptionen.

* Arbetstiden är begränsad till åtta timmar per dag eller 44 timmar i veckan. Vissa variationer finns. Statsanställda behöver bara jobba 35 timmar i veckan, gruvarbetare 40 timmar och butiksanställda 48 timmar. Alla har rätt till 30 minuters rast var femte timme.

* Övertid är dubbel timlön.

* Minimilön finns. En ny lag drevs igenom 2013 och som er­satte en tidigare lag från 1949. Minimi­lönen justeras vartannat år och är baserad på en uppskattad levnadskostnad. För när­varande är den knappt 500 kronor i månaden. Det står uttryckligen i lagen att den gäller båda könen och att den ska betalas utan dröjsmål och i kontanter.

* Ingen lag reglerar uppsägningar men den praxis som gäller är en månads uppsägningstid och ett avgångsvederlag baserat på tjänsteår, men max fyra månadslöner, vilket man får om man jobbat i minst tre år. Om någon avskedas vid misskötsel gäller varken uppsägningstid eller avgångsvederlag.

* För att starta en fackförening krävs minst 30 medlemmar eller 10 procent av de anställda på en arbetsplats.

* Kollektiva förhandlingar är tillåtna men lagen är luddigt formulerad om vilket ansvar arbetsgivaren har.

* Strejker är tillåtna men kräver 14 dagars varsel för anställda i samhällsviktiga funktioner. För övriga gäller tre dagars varsel. Lockouter är också tillåtna utom i samhällsviktiga funktioner. Strejk eller lockout är dock inte tillåtet så snart en förhandling är påbörjad.

* Ingen får avskedas under en strejk.

* En detaljerad gång för hur man löser arbetsplatsdispyter finns. Här regleras hur och med vilka inblandade man löser konflikter. Fyra nivåer finns. Den första nivån är på den lokala arbetsplatsen och den sista är en domstol.

* Ingen pension finns för privatanställda.

* Burma har skrivit under tre av ILO:s åtta kärnkonventioner.

* Anställda har rätt till 14 nationella helgdagar. Har man jobbat minst ett år på samma arbetsplats får man tio semesterdagar i rad. Dessutom har man ytterligare sex dagars ledighet med full lön men max tre av dem i rad.

* Anställda i mer än sex månader har rätt till tolv dagars sjukskrivning med full lön mot uppvisande av läkarintyg. Har man varit anställd kortare tid får man lika lång sjukskrivning men utan lön.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer