Coronapandemin: När advokaterna ställde om

2021-02-24 17:50 Kamilla Kvarntorp  
Mats Aronson och Anna von Knorring, advokater specialiserade på arbetsrätt på Amber Advokater.

FÖRDJUPNING – DEL 2. Företagen pressas att stöpa om verksamhet och arbetssätt, vilket starkt påverkar advokaternas arbetsuppgifter. Lag & Avtal tar pulsen på advokater som är inriktade på arbetsrätt och har deras vardag påverkas av pandemin.

Mats Aronson och Anna von Knorring, advokater specialiserade på arbetsrätt på Amber Advokater. De är verksamma i Jönköping och företräder främst arbetsgivarsidan.

Hur har er verksamhet påverkats av coronapandemin?

Mats: Vi har haft ett ökat inflöde av arbetsrättsliga frågeställningar. Vi har fått en hel del frågor om arbetstider och arbetsmiljölagen, frågor som ofta aktualiseras när företagen drar ner på personal. Men frågorna gäller i huvudsak korttidsarbete, som ofta aktualiseras i samband med att det ska göras förändringar i personalstyrkan.

Vilka har de största utmaningarna varit?

Anna: Att det saknas praxis kring reglerna om korttidspermittering. Det har inte varit helt klart vad som gäller. Vi har ständigt behövt uppdatera oss om Tillväxtverkets riktlinjer.

DEL 1:

Läs mer: Coronapandemin: När advokaterna ställde om

Mats: Vi har också haft en del gränsöverskridande problematik. Systemen för korttidsarbete ser inte likadana ut i de nordiska länderna. Vissa arbetsgivare har inte bara verksamhet i Sverige, utan även i något annat nordiskt land. Normalt ser vi då till att klienten får kontakt med antingen myndigheterna i det andra landet eller någon jurist på plats som är insatt i frågorna.

Får pandemin några långsiktiga konsekvenser för ert arbete?

Mats: Traditionellt sett jobbar jurister mycket med fysiska möten. Nu sker alla interna möten och förhandlingar med fackliga organisationer för klients räkning via Teams. För möten, där en specifik begränsad fråga avhandlas, lämpar sig Teams väl. Det är dessutom bra för klimatet. Traditionellt sett reser vi mycket, det behöver vi inte göra nu.

Anna: När vi slipper resor kan vi behandla frågor snabbare. Det ger tidsvinster. Men det är alltid svårare att hålla koncentrationen uppe under längre digitala möten. Då är fysiska möten att föredra

Kamilla Kvarntorp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer