Därför hade Maria Ågren inte rätt till skadestånd

2019-03-21 00:00 Mikael Kindbom  
AD slog fast att det var fel av regeringen att sparka Transportstyrelsens tidigare generaldirektör Maria Ågren i samband med it-skandalen. Foto: Sören Andersson/TT

AD-dom. Ingen tycks ha tänkt på det förrän AD slog fast det i domen rörande den tidigare generaldirektören Maria Ågren. Att generaldirektörer och andra i verksledande ställning inte har rätt till skadestånd.– Frågan diskuterades inte mellan parterna. Men det är ju första gången en generaldirektör avskedats, och frågan om allmänt skade­stånd har därför aldrig prövats tidigare, säger Hedda Mann, chefs­jurist på Arbetsgivarverket.

Sveriges Ingenjörer begärde 300 000 kronor i skadestånd till Maria Ågren för att hon avskedades utan laga grund. Staten kunde genom sitt ombud advokat Robert Lakatos ha invänt mot det med hänvisning till reglerna i lagen om anställningsskydd och lagen om offentlig anställning, Loa. Men eventuella hinder mot skadestånd till generaldirektörer togs inte upp.

– Målet var så omfattande och den här frågan hade inte varit uppe tidigare, säger Hedda Mann.

Hon framhåller att Arbetsgivarverket inte var ombud i processen utan lämnade över detta till Robert Lakatos. Orsaken var att Maria Ågren varit representant för en medlem och dessutom hade suttit i styrelsen för Arbetsgivarverket tidigare.

Och skadeståndet var obetydligt i förhållande till själva avskedandet och de över 5 miljoner kronor i lön som målet i huvudsak handlade om. Dessutom prövade AD på eget initiativ, så kallad ex officio-prövning, frågan om såväl avskedandet i sig som själva skadeståndet i förhållande till Las.

Karin Lundin, som företrädde Sveriges Ingenjörer, kommenterar AD:s slutsats i skadeståndsfrågan:

– Frågan om kopplingen mellan Las och Loa med avseende på personer i verksledande ställning har aldrig tidigare prövats. Vi blev förvånade över Arbetsdomstolens tolkning av skadeståndsregleringens tillämpning på myndighetschefer. Hänvisningen från Loa till Las är otydlig och slutsatsen går inte på något enkelt sätt att utläsa ur förarbetena. Det är en lite märklig ordning att staten i vissa fall kan bryta mot anställningsskydds­lagen utan att bli skadeståndsskyldig för den kränkning som lagbrottet innebär.

Enligt första bestämmelsen i Las omfattas inte ”arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställnings­villkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning” av lagen. Men lagen om ­offentlig anställning, Loa, har numera regler om avskedande för arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig ställning med tidsbegränsad anställning som, enligt AD:s bedömning, omfattas av skyddsreglerna i Las.

Undantaget är just skadestånds­bestämmelsen i Las som AD menar lämnades utanför när Loa infördes, vilket gäller alltjämt.

– Frågan är bara om man kan kalla den tjänst som Maria Ågren fick på regeringskansliet för verkställande. Jag tycker inte att AD förklarar det närmare, säger Kristina Ahlström, ­advokat och expert på arbetsrätt inom offentliga sektorn.

Om AD hade kommit fram till att Maria Ågren var en vanlig anställd i sin nya tjänst hade ju Las kunnat gälla fullt ut och därmed även skadeståndsbestämmelsen. Kristina Ahlström är förvånad över att både staten och förbundet missat skadeståndsfrågan. Men hon är kritisk till avskedandet av Maria Ågren och att det över huvud taget blev en process i AD.

– Det framgår ju av domen att många har bidragit till de här säkerhetsproblemen, inte bara Maria Ågren. Väldigt många kom undan när regeringen valde att peka ut generaldirektören.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen