Deltidsanställda måste acceptera heltid

2014-11-19 23:00 Pernilla Lundblad  

Arbetsgivaren får omvandla en deltidsanställning till en heltidsanställning utan arbetstagarens samtycke.

Direktiv 97/81 om deltidsarbete ska undanröja diskriminering av deltidsarbetande, stödja utvecklingen av arbetstillfällen på deltid och förbättra kvaliteten på deltidsarbete ur både arbetsgivar- och arbetstagarsynpunkt. En bestämmelse i direktivet innebär att om en arbetstagare vägrar att övergå från heltidsarbete till deltidsarbete eller omvänt, ska detta inte i sig kunna utgöra en giltig grund för uppsägning.

Teresa Mascellani var anställd av det italienska justitieministeriet och arbetade deltid vid en domstol. Sedan år 2000 arbetade hon halvtid, fördelat över tre veckodagar.

När den italienska regeringen 2010 fick rätt att omvandla en deltidsanställning till en heltidsanställning, fattade justitieministeriet ensidigt beslut om att Mascellani skulle börja arbeta heltid fördelat över sex dagar per vecka från och med 2011. Mascellani motsatte sig beslutet och överklagade det till domstol. Hon angav att hon tack vare sitt deltidsarbete hade haft tid att ägna sig åt sin familj och vidareutbilda sig. Hon menade också att deltidsdirektivet förbjuder att en deltidsanställning omvandlas till heltid mot arbetstagarens vilja. EU-domstolen påpekar att direktivet visserligen skyddar mot uppsägning av arbetstagare som vägrar att byta sysselsättningsgrad.

Direktivet kräver dock inte att medlemsstaterna inför regler om att arbetstagaren ska samtycka till en sådan omvandling. Direktivet hindrar därför inte regler som de italienska.

Däremot ska direktivet bidra till en flexibilitet i arbetslivet med hänsyn till både arbets­givarnas och arbetstagarnas behov.

Skulle den italienska domstolen anse att omvandlingen till en högre sysselsättningsgrad är diskriminerande, erinrar EU-domstolen om att direktivet innebär att deltidsarbetande inte får behandlas mindre förmånligt än jämförbara heltidsarbetande enbart på grund av sin sysselsättningsgrad, såvida det inte finns objektiva skäl för en särbehandling. En omvandling från deltid till heltid utan samtycke är inte jämförbar med en omvandling från heltid till deltid utan samtycke. Konsekvenserna är nämligen inte desamma vid en minskning av arbetstiden som vid en ökning av arbetstiden, bland annat vad avser arbetstagarens lön.

Pernilla Lundblad

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna