"Den här reformen ska hålla länge"

2021-06-08 09:06 Carl von Scheele  
Parternas representanter, från vänster; Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall, Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv, Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp och Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal, kommenterar slutsatserna i regeringens Las-utredning vid en digital pressträff på måndagen. Foto: Fredrik Persson /TT

ARBETSRÄTT. Det reformpaket som januaripartierna presenterade på måndagen följde helt den överenskommelse som Svenskt Näringsliv, PTK och LO-förbunden IF Metall och Kommunal träffade i december. – Vi har återtagit kontrollen över regleringen av arbetsmarknaden, säger Martin Wästfelt, PTK.

En ökad flexibilitet för arbetsgivarna i utbyte mot större stöd för arbetstagare som behöver omställning. Så kan man sammanfatta de stora förändringar som nu ska genomföras på svensk arbetsmarknad och sjösättas 1 juli 2022.

– Resultatet säger att parternas överenskommelse håller och ska genomföras, sa en uppenbart nöjd Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv, när parterna höll pressträff strax efter regeringen.

Han beskrev hur näringslivet ständigt kännetecknas av förändring och för att klara dess förändringar behövs nya förutsättningar.

De nya reglerna i Lagen om anställningsskydd, Las, stöder den överenskommelse som parterna slöt strax före årsskiftet. Men detta innebär också mer generösa regler än i lagen för företag med kollektivavtal.

Samtidigt har parterna skickat en dyr nota till regeringen och stödpartierna. Ett nytt studiestöd för arbetstagare som behöver vidareutbilda sig och en rabatt på arbetsgivaravgifterna till de företag som har kollektivavtal kommer att kosta staten 11 miljarder kronor årligen.

Den nedsatta arbetsgivaravgiften beror på att företag med kollektivavtal inte ska behöva bidra till den statliga omställningsorganisationen. De betalar redan till de kollektivavtalsreglerade trygghetsråden.

I miljardsumman ingår också stöd till arbetstagare som tvistar om sin uppsägning. När inte arbetsgivaren längre ska behöva betala lön under tvistetiden ska arbetstagaren kunna få A-kassa eller omställningsstöd.

Det paket som regeringen och stödpartierna lade på bordet är en förutsättning för att det nya huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

– De spelregler som sattes på 1970-talet håller inte längre. Om regering och riksdag lagstiftar enligt dagens riktlinjer skriver vi på huvudavtalet och därmed träder allt i kraft, säger Mattias Dahl.

Även Martin Wästfelt, PTK, underströk hur viktigt det var med ett brett parlamentariskt stöd för dessa förändringar på arbetsmarknaden.

– Den här reformen ska hålla länge och är ingenting som ska ändras efter ett val.

Han hävdade att förändringarna var bra för både arbetstagare och arbetsgivare, men även samhället i stort.

– De ger ökad flexibilitet för arbetsgivarna i flera avseenden, men de ger också ökad trygghet för de anställda i andra avseenden. Just helheten är viktigt.

Även IF Metalls förhandlingschef Veli-Pekka Säikkälä kallade förändringarna historiska precis som arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) hävdat en timme tidigare på regeringens presskonferens.

– Vi gör en ordentlig satsning. Årligen kommer 50 000 arbetstagare kunna studera på heltid. De kan vidareutbilda sig för att få ett annat jobb eller stärka sig i sitt yrke.

Det statliga studiestödet som kan utgå i 44 veckor och är 80 procent av lönen har ett tak på drygt 20 000 kronor i månaden. Men anställa i företag med kollektivavtal kommer maximalt kunna få strax över 30 000 kronor, konstaterade Säikkälä.

Ett starkt skäl för IF Metall att ställa sig bakom uppgörelsen med Svenskt Näringsliv var de nya reglerna för inhyrd arbetskraft. Efter sammanlagt 24 månader arbete hos samma arbetsgivare ska de erbjudas tillsvidareanställning hos kundföretaget.

Om inte ett fast jobb erbjuds tvingas arbetsgivaren betala två månadslöner i ersättning till den inhyrde.

– När inhyrning av personal infördes på 1990-talet trodde vi att det skulle balanser toppar och dalar. Men så har det inte alls blivit, sa Veli-Pekka Säikkälä.

Han beskrev hur personal i industrin är inhyrda i både 10 och 15 år. Dessa person är de första som tvingas gå vid nedskärningar trots sin långa tid på företaget.

– Jag tror att inhyrningen kommer att minska och att företagen väljer att anställa.

Johan Ingelskog, förhandlingschef, på Kommunal, framhöll hur den nya särskilda visstiden var en viktig förändring för de kommunalanställda. När nuvarande allmän visstid infördes av den borgerliga alliansregeringen 2007 medförde de en kraftig ökning av anställningsformen inom kommunerna.

Det nya regelverket innebär att man blir tillsvidareanställd redan 12 månader i stället för 24 månader.

Han var också mycket nöjd med det studiestöd som fanns i reformpaketet.

– Dessa två reformerna är nog de största reformerna på decennier som stärker arbetarkvinnor. Vi kan med gott samvete står rakryggade här i dag och säga regeringen har levererat på den principöverenskommelse som vi undertecknade i december, sa Johan Ingelskog.

Uttalandet får nog tolkas som en passning till de LO-förbund som står utanför LAS-uppgörelsen. Kommunal och IF Metall representerar visserligen tillsammans en majoritet av medlemmarna i LO, men en majoritet av förbunden har sagt nej till uppgörelsen.

Direktiv efter regeringens och parternas pressträffar uttalade sig Byggnads, Seko och Handels i tidningen Arbetet och spådde ökat otrygghet på arbetsmarknaden. Byggnads ordförande kallade reformerna för sällsynt tondöva när arbetstagarna behöver ökad trygghet.

På parternas presskonferens trodde både Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, och Veli-Pekka Säikkälä att fler företag skulle vilja teckna kollektivavtal när reformerna och det nya huvudavtalet träder i kraft vid halvårsskiftet nästa år.

På januaripartiernas presskonferens vid tretiden på måndagen motiverade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) förändringarna med att strukturomvandlingen sker allt snabbare och konkurrensen hårdnar.

– Företag som leder utvecklingen kan ta för sig på världsmarknaden. Detta är viktiga reformer för att Sverige ska kunna ha en konkurrenskraftig ekonomi. Samtidigt får arbetstagarna trygghet som är anpassad till dagens arbetsmarknad.

Ingen annan stans i världen har staten och parterna krokat arm och kunnat skapa förutsättningar för ökad flexibilitet och samtidigt omställning och livslångt lärande, framhöll ministern.

– Sammantaget innebär reformerna att Sverige får en av världens bästa omställningssystem.

Martin Ådahl, (C), förklarade att man i januariavtalet hade bundit sig att följa parternas överenskommelse. Centerpartiet gick till val 2018 på att alla företag med färre än 50 anställda skulle helt undantas från Las. I januariavtalet fick man in att antalet undantag i Las skulle öka väsentligt.

I själva verket ökar antalet undantag med ett enda till 3 i lagen, men även företag med fler än 10 anställda kommer att få göra undantag i framtiden.

Martin Ådahl ville inte svara på frågan vad som fanns kvar av centerpolitik i parternas uppgörelse och i reformpaketet, men sa:

– Vi ville få historiska förändringar så att den enorma osäkerhet som många känner lyfts. Men tittar man sedan på parternas avtal så adderas detta. De utökar antalet undantag.

Ökningen med ett undantag i Las tillsammans med parternas avtal om ytterligare möjligheter till undantag var mer omfattande än de fem lagstadgade undantag som föreslogs i Las-utredningen, hävdade Ådahl.

Slopandet av tvånget att betala lön under tvister om uppsägning är också en mycket viktig åtgärd, enligt Ådahl. Sådana tvister kan pågå mycket länge om parterna inte förlikas och de går till domstol.

– I dag löser man ofta problemet genom en överenskommelse om avgångsvederlag. Arbetsgivare ska inte behöva ta de kostnaderna. Det här är stora substantiella förändringar som många har efterfrågat.

Carl von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer