”Den långa tiden har en avskräckande effekt”

2016-04-27 23:00 Karin Nilsson  

Fler förlikningar och fler avskedanden i stället för uppsägningar. Det är konsekvenser av att tiden från underrättelse om upp­sägning till dom är lång.

Tiden har en avskräckande effekt. Om vi tittar på de senaste årens domar i AD ser vi att det inte är många som handlar om uppsägningar av personliga skäl. Det säger Jonas Stålnacke, arbetsrättsjurist på Almega.

För dem som tvistar hela vägen till Arbetsdomstolen tar det i genomsnitt 1,5 år från uppsägning till dom, enligt den så kallade Uppsägningstvisteutredningen från 2012.

I tingsrätten, där tvisten hamnar om arbetstagaren inte är med i facket eller det saknas kollektivavtal, tar det något längre tid. Numera går det dock lite fortare där.

– Tingsrätten kallar snabbare till muntlig förberedelse där man gör en tidsplan för processen. Skriftväxlingen går också fortare, säger Jonas Stålnacke.

Överklagas tingsrättens dom till Arbetsdomstolen tar varannan tvist tre år.

Att det tar så lång tid får konsekvenser för hur parterna agerar. Enligt Unionen har det gjort att arbetsgivarna på senare år oftare avskedar i fall där de tidigare valde att säga upp en person av personliga skäl.

– Avskedanden var något man tidigare tog till som sista utväg vid hot och våld. Nu avskedar arbetsgivaren för allt möjligt. Vi har vunnit många ärenden nu, för arbetsgivaren tar i för mycket, säger Gunilla Krieg, central ombudsman på Unionen.

Skälet till en ökande andel avskedanden är att en arbetsgivare ska betala lön under hela tvisten vid en uppsägning, men att motsvarande inte gäller vid avskedande, enligt Gunill­a Krieg.

Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, gör samma bedömning som Unionen.

– Vi vet att det finns arbetsrätts­jurister som ger rådet att avskeda i stället.

Jonas Stålnacke på Almega tror inte att arbetsgivare avskedar utan grund. Han anser att de långa processerna och dagens regler med lön som ska betalas under tiden snarare gör att fler förlikas. Löneutbetalningarna stärker arbetstagarens förhandlingsposition och pressar också upp beloppen för förlikningarna.

– Det här driver snarare på förlikningarna, som också blir dyrare. Arbetsgivarna förlorar på att det tar så lång tid, säger Jonas Stålnacke.

Han konstaterar att det samtidigt betyder att färre tvistar i domstol.

Frågan om processens längd och effekten av lönen under uppsägningstiden är inte ny. Den statliga uppsägningsutredningen från 2012 föreslog att anställningen skulle bestå max ett år vid en facklig ogiltigförklaring. Men förslaget blev aldrig verklighet.

– Det var synd. Det hade kunnat korta processen. Det är faktiskt den enda möjligheten jag ser, säger Jonas Stålnacke.

Att korta tiden på det sättet är inte ett alternativ för chefsjuristen Dan Holke. Han påpekar att om löneutbetalningen tar slut efter ett år försvagas arbetstagarens ställning. En person som blir av med jobbet under en tvist har också svårt att komma tillbaka till jobbet. Men en snabbare process skulle vara önskvärd.

– Våra klienter är ofta rätt knäckta. Ovissheten är plågsam, och vår medlem och arbetsgivaren måste ofta umgås på jobbet under hela perioden.

Dan Holke har samtidigt svårt att se hur det skulle kunna gå så mycket fortare. Redan i dag är tvister om avskedanden eller uppsägningar av personliga skäl förtursmål i domstolar, och tidsfristerna regleras i Las och förhandlingsordningarna. Dan Holke ser också fördelar med att det tar tid.

– Att det tar tid, är dyrt och stökigt är inte helt negativt, för det ger parterna starka incitament för att träffa en överenskommelse. Flertalet tycker förstås att det är bättre än att träffas i domstol och kasta så mycket skit man orkar på varandra. Det är ju det som ofta händer annars.

Det är också vanligare nu att huvudförhandlingarna i domstolen tar flera dagar, enligt dem som Lag & Avtal har pratat med. Dan Holke ser fler vittnen, mer bevis och större osämja i rättssalen i dag, och dessutom fler advokater på arbetsgivarsidan.

– De har en tradition av att skriva långt och mycket. Advokaterna har ett egenintresse av att målet sväller. Det finns inslag av att man inte anstränger sig för att förenkla, utan tvärtom.

Väntan på en dom från Arbetsdomstolen tar också oftare längre tid än de stipulerade sex veckorna, påpekar Jonas Stålnacke. Det gäller inte bara i tvister om svåra uppsägningar.

– Det händer ganska ofta att domstolen flyttar fram avgörandet. Samtidigt får man ha respekt för att det tar tid. AD är sista instans och det måste bli rätt.

Nästan alla konflikter löses lokalt på arbetsplatsen, anser de arbetsrättsjurister och ombud från fack och arbetsgivare som Lag & Avtal har pratat med. Hur många tvister om svåra uppsägningar som når domstolarna framöver är förstås svårt att säga. Dan Holke konstaterar dock att en allt osäkrare arbetsmarknad med visstidsanställningar och korta inhopp påverkar.

– Då blir det aldrig någon tvist. Då tar bara anställningen slut, säger han.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer