”Det funkar inte längre med samma budskap till alla”

2018-04-19 00:00 Hanna Larsson  

MEDLEMSTAPP. Den fackliga organisationsgraden minskar främst bland arbetareförbunden.– Vi värvar visserligen fler än någonsin, men vi förlorar många också. Framför allt är det pensionärer och äldre som lämnar, säger Jonas Ivman, ombudsman på LO.

LO har sett en negativ trend när det gäller medlemsantalet ända sedan 1995. En extra stor dipp kom 2007, när A-kasseavgifterna höjdes och A-kassan blev mindre förmånlig. Sedan dess har medlemstappet legat på ungefär 0,5 procent per år.

Jonas Ivman menar att en bidragande orsak är arbetsmarknadens förändring de senaste 20 åren. I dag finns det fler små arbetsplatser än någonsin, och människor byter jobb ofta. Det gör det svårare att nå ut till potentiella nya medlemmar. Det förändrade kommunikations- och medielandskapet påverkar också. Målgrupperna finns i dag i många olika kanaler, till exempel på sociala medier, och konkurrensen om uppmärksamheten har ökat. Det innebär i sin tur att budskapen måste bli mer träffsäkra.

– Tidigare funkade det rätt bra med samma budskap till alla, det gör det inte längre, säger Jonas Ivman.

I Arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport Hur fungerar kollektivavtalen? framhålls att det skett en gradvis värderingsförskjutning i samhället, från kollektivistiska värderingar till mer individualistiska, som antas påverka motivationen att gå med i facket. Det är en bild som LO känner igen från egna mätningar.

– Ganska få tänker att ”Jag har det jättebra, men jag går med i facket för att hjälpa andra”. Däremot finns tanken att om vi är många på arbetsplatsen kan vi hjälpa varandra, säger Jonas Ivman.

Han menar att förbunden, förutom att fortsätta värva, måste bli bättre på att visa vad facket är bra för, och trycka på att det ska finnas bra och tydliga förutsättningar på jobbet, med ett kollektivavtal. Många medlemmar tycker dessutom att förbunden måste synas mer på arbetsplatsen och ta fighten med arbetsgivaren i större utsträckning – inte bara vara några slags medlare.

– Här ska vi bli lite tuffare, men framför allt ska vi berätta mycket mer om våra segrar, säger han.

Han pekar också på en positiv utveckling: att allt fler yngre går med i LO. Det beror delvis på att förbunden jobbar stenhårt med att rekrytera yngre. Men yngre personer har också en mer positiv bild av facket än äldre, och unga kvinnor är de som i störst utsträckning kan tänka sig att ta fackliga uppdrag.

Så hur ser han på konkurrensen mellan fackförbunden? I Sverige finns en överenskommelse mellan centralorganisationerna om hur de olika yrkeskategorierna ska organiseras. Grundregeln är att en anställd ska vara med i det fackförbund som har kollektivavtalet för branschen som personen jobbar i. Det tycker Jonas Ivman är bra.

– Vi har en uppdelning för att det ska bli tydligt och enkelt för arbetstagaren var den ska gå med. I länder med högre konkurrens är organisationsgraden mycket lägre, säger han.

Men från och till har det ändå uppstått konkurrens och oklarheter kring hur olika grupper ska organiseras, och enligt Jonas Ivman blir frågan alltmer aktuell i takt med att organisationsgraden faller.

Hur konkurrensen ser ut varierar dock mellan olika branscher. På vissa håll märks den inte alls. Samtidigt finns det förbund som upplever försök till medlemsstöld. Främst gäller kampen om medlemmarna nya yrken och branscher, och LO upplever att det görs försök att ändra definitionen av vad som är tjänstemanna- respektive LO-yrken.

– Den frågan fanns inte för 20 år sedan på samma sätt, säger Jonas Ivman.

Som exempel tar han personliga tränare, en yrkesgrupp som Unionen riktat in sig på.

– Det känns kanske inte som det stora tjänstemannayrket. Snarare Handels, för det är en form av serviceyrke, säger Jonas Ivman.

Vid konflikt mellan två LO-förbund har LO i uppgift att lösa den, men den graden av samverkan finns inte mellan de fackliga centralorganisationerna TCO, LO och Saco. Jonas Ivman poängterar att han inte är emot konkurrens, men vill se mer ordning och reda.

– Jag tycker att det kanske borde finnas ett tydligare regelverk mellan organisationerna, så att vi inte rekryterar på varandras områden, säger han.

Hanna Larsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer