”Det här kan nog vara vassare än las”

2017-06-29 00:00 Lena Gunnars  

Svenska Kullagerfabriken i Göteborg, SKF, specialsatsar på att validera medarbetarnas kompetens. Bland annat får anställda via ett e-learningprogram åtgärda kunskapsluckor. – Det är det bästa vi gjort inom kompetensutveckling, säger Zarko Djurovic, ordförande för IF Metalls verkstadsklubb på före­taget.

Målet som både facket och företaget hade från början var att lyckas validera och kompetensutveckla personalen så att alla skulle ha kunskaper motsvarande treårigt industritekniskt gymnasium. De första tankarna på valideringen kom för ett och ett halvt år sedan när en av företagets avdelningar skulle läggas ner. En del av de anställda i gruppen hade inte gått treårigt industritekniskt gymnasium.

– Vi tänkte att nu har vi chansen att validera deras kunskaper och kompetensutveckla dem innan de hamnar på en ny arbetsplats så att de kan möta framtida utmaningar och svårare produktion, säger Zarko Djurovic.

Sedan lades ytterligare en avdelning ner och fler personer behövde valideras. Facket och företagets kompetenscenter gjorde då tillsammans en utbildningsplan. Tanken var först att anställda skulle frigöras från arbete för att kunna sätta sig i skolbänken.

– Men då började vi få volymökningar i produktionen och det blev svårare för cheferna att frigöra personal, säger Zarko Djurovic.

Industriteknisk bas kallas valideringen, som hittar inom vilka områden du som individ behöver komplettera dina kunskaper. Det kan vara till exempel inom ritningsläsning eller miljö och säkerhet.

– Via ett e-learningprogram kan man läsa in de ämnen där det behövs fyllas på kunskaper. Sedan får personen göra om valideringen igen, säger Zarko Djurovic.

I december i fjol började företaget titta på e-learningprogrammet som en lösning för att täppa till eventuella kunskapsluckor.

– Våra medlemmar kunde då lyssna på föreläsningar individuellt. Vi i verkstadsklubben har en egen datasal och företaget hade en. Dit kunde människor komma kanske tre och tre och göra detta. Det här konceptet gjorde att 92 procent klarade validerings­testet, säger Zarko Djurovic.

Till en början var IF Metalls medlemmar på SKF oroliga för att satsningen skulle vara ett sätt för företaget att kunna bli ett utsorteringsverktyg.

– Men både vi och företaget var väldigt tydliga med att det handlade om att kompetensutveckla för att möta framtidens industri, säger Zarko Djurovic.

Han tror att satsningar av detta slag är helt nödvändiga för att kunna överleva i en industri som blir alltmer digitaliserad.

– Det är svårt att få människor till fabrikerna i dag. Säga vad man vill, men det här kan nog i många fall vara vassare än lagen om anställningsskydd, att ha rätt kompetens.

Zarko Djurovic har sett hur personer som först blev lite sänkta när de insåg att de hade brister i sin kompetens, nu lyfts och blivit anställningsbara på hela SKF. 95 anställda har hittills genomfört valideringen.

Håkan Celik, hr-expert på SKF, är ansvarig för valideringen. Han menar att e-learning är flexiblare än att anordna en fysik utbildning.

– Då ska du ha lärare, klassrum och fasta tider. Om det är en arbetsplats med skiftgång blir det väldigt mycket produktionstid som försvinner. Med e-learning kan medarbetarna studera när de vill. Både på jobbet och hemma, säger han.

SKF har treårigt tekniskt gymnasium som krav för att bli anställd. Men många med lång anställningstid har bara gått tvåårigt gymnasium.

– Vi har riktat in oss på dem och även på dem som inte gått gymnasiet alls. Det vi validerar är baskompetens. En godkänd validering tror vi ger rätt grundförutsättning för att kunna kompetensutvecklas i vår verksamhet, säger Håkan Celik.

Hans bild är att vissa av de anställda ser detta som en bra chans medan andra helst vill slippa. Men e-learningen har definitivt kommit till SKF för att stanna. Pilotprojektet, som varade ett halvår, är slut.

– Nu ska detta bli en naturlig del i vårt kompetensarbete, säger Håkan Celik.

Detta är Industriteknisk bas

Valideringen som kallas ”Industriteknisk bas” omfattar tio kompetensområden. Varje område är nedbrutet i mindre om­råden som är beskrivna i detalj utifrån vilken kunskap, färdighet och kompetens som krävs.

Valideringen består av ett webbaserat test där kunskap och förståelse prövas område för om­råde. Testet är utformat kring hundratals frågor som slumpas fram för att skapa säker­het och stabilitet i systemet. Det går inte att fuska och valideringen blir lika för alla oavsett var den genomförs.

IKEM, Livsmedels­företagen, IF Metall, Teknikföretagen, Polymercentrum, Gjuteri­föreningen, Skärtekniskt centrum, Trä- och möbel­företagen och Svetskommissionen har varit med och utvecklat ”Industriteknisk bas”.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer