”Det har varit komplett meningslöst att ha medlare inkopplade” 

2022-10-18 19:04 Kamilla Kvarntorp  
”Vi vill inte att Medlingsinstitutet skickar folk som har arbetat 40 år för någon av de två parter som inte vill att vi ska ha ett kollektivavtal”, säger Erik Helgeson på Hamnarbetarförbundet.  Foto: TT-Bild

TEMA MEDLING. Medlingsinstitutets medlare ska inte ta ställning för någon av parterna i samband med en konflikt. Men Hamnarbetarförbundet är kritiskt till medling.

Detta är den andra artikeln i ett tema om medlarnas roll på den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer: ”Man måste ha ett stenansikte”

Joakim Ärlund, förhandlingschef för SAS-koncernen och tidigare vd för Sveriges Hamnar, tycker att det är bra att Medlingsinstitutet utser medlare när det är konflikt mellan parterna på arbetsmarknaden. När Svensk pilotförening varslade om konflikt i somras förordnade Medlingsinstitutet tre medlare från Sverige.  

– Konflikten hade föregåtts av förhandlingar som började före redan före jul 2021. Det är positivt att det kommer in en extern aktör som kan ge sin syn på saken och komma med nya idéer och lösningar. Det upplevde både jag själv och våra fackliga motparter. Tack vare att vi fick medlare förordnade tror jag också att saken löstes snabbare, säger han. 

Parterna i kyrkokonflikten i våras ser också positivt på att Medlingsinstitutet förordnar medlare när en part varslar om konflikt. Även om båda arbetsgivare och fack tror att konflikten hade gått att lösa utan medlare. 

– Men det gick nog snabbare att hitta en lösning med medlare. Det är ganska infekterat när man har nått dit där vi var, säger Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog. 

Hamnarbetarförbundet är däremot kritiskt till medling med hjälp av Medlingsinstitutets medlare. 

– Vår erfarenhet är att det har varit komplett meningslöst att ha medlare inkopplade.  

Vi hade höga förhoppningar att det skulle bryta upp ett låst läge och trodde att en oberoende part skulle lägga fram balanserade förslag. Så blev det inte alls, säger förbundets vice ordförande Erik Helgeson. 

Hamnkonflikten handlade främst om att Hamnarbetarförbundet, som inte tillhör någon centralorganisation, ville ha ett kollektivavtal som var jämbördigt med det avtal som LO-förbundet Transport redan hade med arbetsgivaren Sveriges Hamnar. 

– Som ett av få oberoende förbund känner vi oss extra utsatta. Vår känsla är att de utsedda medlarna har haft samma grunduppfattning som LO och arbetsgivarsidan - att vi inte borde existera utan är ett störande moment i den svenska modellen. 

Förbundet hade därför velat ha medlare som hade en mer oberoende yrkesroll, som akademiker eller myndighetspersoner.  

– Vi vill inte att Medlingsinstitutet skickar folk som har arbetat 40 år för någon av de två parter som inte vill att vi ska ha ett kollektivavtal, säger Erik Helgeson. 

Hamnarbetarförbundet anmälde Medlingsinstitutet till JO 2019 för att under konflikten ha tagit ställning för arbetsgivarsidan i en debattartikel. Och JO kritiserade Medlingsinstitutet för att artikeln var partisk. 

– Medlingsinstitutet försöker oftast hålla en väldigt låg profil och låter medlarna föra dialogen med parterna bakom stängda dörrar. Vi måste tänka på att vi ska upplevas som opartiska när vi uttalar oss offentligt, säger nuvarande generaldirektör Irene Wennemo. 

Hon betonar viken av att parterna upplever medlarna som opartiska för att de ska få dem att berätta vilka krav som är viktigaste för dem och vilka krav de kan backa ifrån. 

– Medlarna tycker att de har ett roligt och givande uppdrag, så de är angelägna om att bete sig på ett sätt som gör att bägge parter vill ha dem som medlare igen. Den som misslyckas med att vara opartisk blir sällan anlitad igen, säger Irene Wennemo. 

Joakim Ärlund har heller aldrig upplevt Medlingsinstitutets medlare som partiska, utan tycker att de sätter samma press på arbetsgivare och fackföreningar. 

– Man kan få både den ena och den andra hårda frågan. Men jag vet att det också gäller när de träffar motparten, säger han. 

Det finns också parter som har valt bort hjälp från Medlingsinstitutet vid konflikter. Parterna inom industrin hör till dem som har träffat så kallade förhandlingsordningsavtal. Det innebär att det är de själva som, sedan 1997, årligen utser mellan två och tio opartiska ordföranden (opo), som medlar i samband med konflikter. Opo har också kontakt med parterna när det inte är förhandlingar. De träffar till exempel partsekonomer och gör studiebesök hos både arbetsgivare och fack. 

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä tycker att det finns tydliga fördelar med att parterna själva, och inte staten genom Medlingsinstitutet, utser vilka som ska medla. 

– Vi parter har själva utsett opartiska ordföranden och betalar deras arvoden. Då måste vi ha respekt för dem. De får en stark ställning. När opo kommer in i förhandlingarna behöver de inte läsa in sig på samma sätt som medlare från staten, som inte har hängt med hela vägen, säger han. 

Joakim Ärlund ser fördelar med att som parterna inom industrin själva utse medlare och ska ta upp frågan om förhandlingsordningsavtal med pilotfacket när kollektivavtalet löper ut om drygt fem år. 

– Medlingsinstitutet förordnar skickliga medlare som ofta har erfarenhet av konflikter i samma bransch. Men jag ser fördelar med ett förhandlingsordningsavtal, där parterna kan styra över vem som utses och därigenom också har att acceptera utfallet av medlingen. 

När Medlingsinstitutet bildades år 2000 fanns en skepsis hos parterna. Många uppfattade att staten, och inte parterna, skulle bestämma villkoren på arbetsmarknaden. De valde därför att ha förhandlingsordningsavtal och därmed kunna sköta medlingen själva. 

Men antalet arbetstagare som omfattas av förhandlingsavtal har minskat från strax under 50 procent när Medlingsinstitutet bildades till cirka 30 procent i dag. Ungefär ett hundra av de 650 kollektivavtal som finns är förhandlingsordningsavtal.  

– Många parter tycker att det är skönt att slippa ha en egen administration med medlare som kostar i onödan när de kan anlita oss. Vi tycker att det är roligt att så många har ett förtroende för vår verksamhet, säger Irene Wennemo. 

Kamilla Kvarntorp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen