Detta erbjuder säkerhetsföretagen

2013-03-20 23:00 Birgitta Ländin  
  • Mostafa Schurmann, vice vd Seccreddo, fokus på risk- och säkerhetsfrågor:

– Vi erbjuder en licens som kostar 50 000 kronor per företag och år, oaktat företagets storlek. Med vårt verktyg lovar vi en rapport inom 24 timmar, alternativt att en obefogad anmälan ska vara behandlad och raderad lika snabbt.

Vilka vänder ni er till med tjänsten?

– Till myndigheter, stora och små bolag – alla som behöver en komplettering till sin incidentrapportering.

Varför ska jag välja just er?

– Vår tjänst är en helhetstjänst som täcker hela processen i ett ärende från rapportering, via webbtjänst, till kvalificerad utredning. Vi har en modell som säkerställer att ogrundade anmälningar filtreras bort omedelbart. Vi skräddarsyr tjänsten för varje företag och låter dem styra eftersom de enligt Datainspektionens föresßkrifter fortfarande har ansvaret för hanteringen.

  • Mikael Andersson, senior­konsult på Lind Andersson, inriktning på risk och intern­kontroll:

– Vi har nyligen lanserat vår Complaint Manager som man kan köpa i en standardversion eller en skräddarsydd version. Priset beror på vilket du väljer. Standardversionen kostar 750 kronor i månaden för ett företag med 200 anställda.

Vilka vänder ni er till med tjänsten?

– Det är en visselblåsar­kanal som kan användas av alla som har ett intresse av att aktivt arbeta för att förebygga och upptäcka oegentligheter i organisationen vare sig det är i Sverige eller utomlands.

Varför ska jag välja just er?

– Complaint Manager har den stora fördelen att uppgiftslämnaren kan vara helt anonym men ändå kan vi ställa följdfrågor till uppgiftslämnaren via webben eftersom varje ärende får ett unikt id-nummer. Lind Andersson har dessutom experter med många års erfarenhet inom revision och internkontroll som kan ge råd hur tips ska utredas.

Hur garanteras arbetsrätten?

– Det är våra uppdragsgivare som bevakar att arbetsrätten i det land som avses tillämpas på ett korrekt sätt. Vi kan ge råd till uppdragsgivarna, men det är de som fattar besluten.

  • Johan Ryd, vd på Missing Link, inriktning på värderingsstyrt ledarskap:

– Tjänsten vänder sig till samtliga anställda hos våra kunder. Vi tar emot rapporter anonymt om upplevda missförhållanden oavsett karaktär. Tillsammans med respektive kund bestämmer vi vad som skickas vidare för utredning.

Vilka riktlinjer följer ni när ni tar hand om ett tips?

– Vi upplyser rapportörer som kontaktar oss om vad de ska beakta för att förbli anonyma. De väljer själva om de vill vara fullständigt anonyma eller anonyma bara mot sin arbetsgivare, men inte mot oss. Vi lyssnar på dem och ställer följdfrågor. När ärendet är klart avidentifieras allt.

Vad kostar det för ett företag eller en myndighet per månad att anlita er för denna tjänst?

– Det beror helt på omfattning på uppdraget, vilken strategi kunden väljer för att införa ett sådant system och vilka kringtjänster kunden väljer att lägga till. Vi lämnar offert för varje enskilt uppdrag.

  • Klas Karlsson, vd på Inter­aktiv Säkerhet, inriktning mot säkerhet och moderering i it-system:

– Vi vänder oss till alla större företag och myndigheter. Tjänsten ska röra personer i nyckelpositioner eller ledande ställning och allvarliga ­oegentligheter som till exempel korruption, förskingring och allvarlig miljöskada. Kostnaden kommunicerar vi inte offentligt.

Finns det risk att arbetsrätten kommer i kläm, att någon blir avstängd från jobbet? Hur motverkar ni eventuell fara för det?

– Hur stor risken är kan bara respektive uppdragsgivare svara på, då det är deras beslut. Jag vill dock tro att en uppdragsgivare som har skapat en organisation för en whistleblowerfunktion har långt till att ta den typen av beslut grundat på att någon rapporterat något som de reagerat på. Vår viktigaste del i det är att säkerställa anonymiteten av anmälaren, när denne vill vara anonym.

Varför ska jag välja just er?

– Vi har en fungerande process som används av många stora uppdragsgivare. Det som nog gör oss som ett extra intressant alternativ är kostnadsbilden och att vi kan erbjuda uppdragsgivaren tillgänglighet per telefon även kvällar och helger.

Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer