Direktiv i lagstiftningen ger kommissionen bevisbörda

2015-08-26 23:00  

Om ett direktiv är införlivat genom lagstiftning krävs det att kommissionen kan bevisa att domstolarna tillämpar bestämmelserna felaktigt för att det ska bli fråga om fördragsbrott.

Kommissionen väckte talan mot Irland för fördragsbrott med motiveringen att detta medlemsland inte hade uppfyllt sina förpliktelser enligt arbetstidsdirektivet. Irland hade visserligen införlivat direktivets bestämmelser i nationell lagstiftning, men kommissionen hävdade att de irländska myndigheterna inte tillämpade bestämmelserna för läkare som genomför sin specialisttjänstgöring.

EU-domstolen konstaterar att det är kommissionens sak att styrka ett fördragsbrott. När ett direktiv är införlivat i lagstiftningen, men det påstådda brottet beror på att myndigheterna i ett land inte tillämpar direktivets förpliktelser, måste domstolen få en beskrivning av nationell praxis som styrker fördragsbrottet.

I det aktuella fallet bestod kommissionens bevisning i stället av bland annat det kollektivavtal som träffats av läkarförbundet i Irland och det offentliga organ som företräder hälso- och sjukvårdsmyndigheterna där samt ett standardanställningsavtal för ST-läkare. Enligt kommissionen bröt båda avtalen mot arbetstidsdirektivet genom att ST-läkarnas utbildningstimmar inte räknades som arbetstid.

EU-domstolen slår fast att det inte är bevisat att Irland gjort sig skyldigt till fördragsbrott, eftersom det inte är fastställt hur domstolarna i Irland skulle avgöra tvister om avtalens bestämmelser.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer