”Du har rätt till tillsvidareanställning”

2012-04-12 23:00 Redaktionen Lag Avtal  
Expertpanelen består av Kent Brorsson, Dan Holke och Pia Attoff.

FRÅGA TILL EXPERTERNA. Jag har vikarierat hos samma arbetsgivare i nästan fyra och ett halvt år. Har inte jag rätt till fast anställning då?

Expertsvar: Enligt anställningsskyddslagen finns tre former av anställning. Huvudregeln är att anställningsavtal ska gälla tills vidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får dock träffas i de fall som anges i lagen. Därutöver är det möjligt att träffa avtal om tidsbegränsad provanställning.

I 5 § anställningsskyddslagen anges att det är tillåtet att avtala om tidsbegränsad anställning för allmän visstidsanställning, för vikariat, för säsongsarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år. Det sägs vidare att om en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Motsvarande gäller för vikariat. Det innebär att om arbetstagaren varit anställd som vikarie hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

De olika formerna av tidsbegränsad anställning gäller var för sig. De räknas inte samman och det finns inte någon yttersta gräns för hur länge en arbetstagare får vara tidsbegränsat anställd. En arbetstagare kan därmed vara anställd som vikarie och i allmän visstidsanställning hos samme arbetsgivare i fyra år under en femårsperiod.

Det är möjligt att genom kollektivavtal komma överens om andra regler än vad som sägs i 5 § anställningsskyddslagen. Många kollektivavtal innehåller regler om tidsbegränsade anställningar som mer eller mindre avviker från vad som sägs i lagen.

Med vikariat avses att en arbetstagare ersätter en annan arbetstagare under dennes frånvaro, till exempel vid semester, studier eller föräldraledighet. Ett vikariat kan också gälla en viss ledig befattning i avvaktan på att befattningen tillsätts med en ny befattningshavare.

När det gäller den aktuella frågan har arbetstagaren vikarierat hos samme arbetsgivare i fyra år och fem månader. Är det fråga om en sammanhängande period överstiger vikariatet helt klart den i anställningsskyddslagen angivna gränsen på högst två år under en femårsperiod. Det innebär att vikariatet utan att några åtgärder behöver vidtas har övergått till en tillsvidareanställning. Har det varit fråga om skilda vikariat vid olika tidpunkter skall vikariaten räknas samman. Uppgår då vikariaten sammanlagt till mer än två år under en femårsperiod övergår det senaste vikariatet till en tillsvidareanställning. Man måste alltså i det fallet göra en bedömning för varje femårsperiod räknat bakåt från det senaste vikariatets sluttidpunkt.

Det bör nämnas att det har förekommit diskussioner om reglerna om tidsbegränsade anställningar i anställningsskyddslagen kan missbrukas genom att kombinera dem på ett sådant sätt att huvudregeln om tillsvidareanställning kringgås. EU-kommissionen har bland annat kritiserat Sverige för att inte korrekt ha implementerat visstidsdirektivet. Mot denna bakgrund har regeringen aviserat att man kommer att lägga fram ett förslag till ändring i anställningsskyddslagen som syftar till att förhindra att tidsbegränsade anställningar missbrukas genom att staplas på varandra.

Experterna svarar på dina frågor

Har du något arbetsrättsligt bryderi du grubblar på? Lag & Avtals expertpanel kan ge råd och svar på dina frågor. Du behöver inte ange ditt namn i tidningen, men redaktionen måste få veta vem du är. Skicka e-post till redaktionen@lag-avtal.se eller skriv till Lag & Avtal, 106 12 Stockholm.

Redaktionen Lag Avtal

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer