Ekonomin lika fri som arbetsrätten

2015-04-22 23:00 Michael Töpffer  

Hongkong beskrivs som en av världens friaste ekonomier – och det syns också i arbetsrätten.– I Hongkong lever de i en förgången värld på många sätt. Allting görs för att tillfredsställa näringslivet, säger den svenske småföretagaren Jan Hökerberg.

Jan Hökerberg, 66 år, kom till Hongkong för 13 år sedan. Då var uppdraget att ekonomiskt styra upp kommunikationsbyrån Bamboo, som då var ett dotterbolag till ett svenskt företag.

– Mitt uppdrag från ägarna från början var att skära ned på verksamheten. Företaget blödde, säger han.

Det första han fick göra var att säga upp personal. Alla hade fleråriga anställningar men det gick bra att säga upp dem rakt av på grund av arbetsbrist.

– Alla accepterade och vi följde anställningsavtalen. De flesta hade en månads uppsägningstid, säger han.

Dock åkte Bamboo på att betala avgångsvederlag. Den bestod av två tredjedelar av den senaste månadslönen multiplicerat med antalet anställningsår.

Några månader efter nedbantningen ville de svenska ägarna sälja dotterbolaget i Hongkong. Det slutade med att Jan Hökerberg tillsammans med en annan svensk i stället själva tog över företaget.

Nu hamnade de i en position där de var tvungna att nyanställa.

– Att anställa någon är inte så svårt. Vill man vara noga ska man skriva ett långt och detaljerat avtal, enligt brittiska traditioner, och se till att man inte kan bli stämd. Men jag har aldrig behövt titta på de här avtalen. Dessa frågor dyker inte upp så ofta, säger han.

Anställningsavtalen är i stället mycket enkla.

– Det bekräftas att de är anställda, vilka arbetstiderna är, hur mycket lön de har och antalet semesterdagar, säger han.

– Jämfört med Sverige så är det lätt att vara arbetsgivare här, säger han.

Bamboo har tillämpat tre månaders provanställning.

I ett fall återanställde man en person med specialkompetens som man tidigare avskedat. Det skedde genom att man pö om pö tog in personen som frilans innan man till slut erbjöd en fast anställning.

– Lönen sattes efter individuell förhandling och semester enligt normal standard som är 15 dagar, berättar Jan Hökerberg.

Även om det finns gott om fackförbund, och att det är enkelt för både arbetsgivare och arbetstagare att organisera sig, har Jan Hökerberg aldrig kommit i kontakt med några fackföreningar.

Hongkongs arbetsmarknad beskrivs som väldigt konfliktfri. Denna bild bekräftar också Jan Hökerberg som aldrig haft någon konflikt med de anställda, förutom vid ett tillfälle.

Under förhandlingarna om neddragningarna var en person berättigad till så mycket i avgångsvederlag att företaget inte hade råd. När denne hotade med arbetsdomstol, fick de svenska ägarna till slut skjuta till pengar.

– Hongkong är väldigt rättssäkert. Jag kan tänka mig att om man hamnar i konflikter så kan det bli knepigt, med stora böter. Vi lever i ett brittiskt system, säger han.

Arbetsgivarens skyldighet att betala sociala försäkringar är inte så utvecklad som i Sverige. Den enda skyldigheten är att betala en arbetsgivaravgift på fem procent ovanpå lönen, som avsätts till en pensionsfond: MPF eller Mandatory Provident Fund. Arbetstagaren bidrar sedan med samma belopp som dras från lönen.

De anställda kan begära att få ta ut sin semester som de önskar, men företaget har rätt att säga nej till vissa tidpunkter då det råder arbetstoppar och liknande.

Tidigare fick de anställda på Bamboo ackumulera semesterdagar genom att skjuta över dem till kommande år, men det har Jan Hökerberg satt stopp för efter att en anställd som plötsligt slutade visade sig ha massor med innestående semesterdagar från flera år tillbaka och företaget åkte på en plötslig ekonomisk smäll.

– Men detta är inte reglerat i anställningsavtalet. Vi är ett så litet företag så jag har bara meddelat personalen muntligt, säger han.

 

 

Arbetsrätten i Hongkong

Alla som jobbat åt någon i minst fyra veckor, minst 18 timmar i veckan, anses vara anställda, oavsett om det finns ett skriftligt kontrakt.

Hongkong införde en minimilön 2010. Den är 28 hongkongdollar per timme, vilket motsvarar ungefär 30 kronor i timmen.

Anställda och arbetsgivare får fritt organisera sig. Det finns hundratals fackföreningar och ett dussintal arbetsgivarorganisationer.

Bara 23 procent av arbets­kraften är dock organiserad, vilket är betydligt lägre än många andra asiatiska länder.

Hongkong har lite av ett världsrekord i harmoni på arbetsmarknaden. Strejker och dispyter är väldigt sällsynta. En strejk bland hamnarbetare 2013 ruskade dock om Hongkong. Hamnarbetarna fick stöd av många andra grupper i samhället.

Kollektivavtal saknas i Hongkong. Man införde rätt till kollektivavtal dagen innan Hongkong 1997 överlämnades till Kina från Storbritannien, men lagen skrotades bara några månader senare. Hongkong har heller inte ratificerat ILO:s konvention om rätten till kollektivavtal.

Arbetsdomstolen faller under det ordinarie juridiska systemet och arbetar snabbt och effektivt.

Ingen lagstiftning reglerar arbetstiden, annat än för anställda under 18 år. I snitt arbetar Hongkong-bon 49 timmar i veckan. En undersökning 2012 bland 72 utvecklade länder placerade Hongkong på femte plats över de länder där man arbetar mest.

Vid uppsägning krävs en månads varsel, om inte annat anges i anställningskontraktet. Som lägst kan ett anställningskontrakt stipulera sju dagars uppsägningstid.

Vill man komma runt upp­sägningstiden kan man i stället avskeda någon omedelbart och kompensera ekonomiskt enligt en formel som bygger på uppsägningstidens längd och månadslön.

Vid allvarlig misskötsel eller brottslig verksamhet kan anställda avskedas utan varning eller kompensation.

Anställda har rätt till sju dagars betald semester efter ett års anställning. Antalet dagar ökar senare till minst 14, efter nio års anställning. Arbetsgivaren har rätt att påverka tidpunkten för semestrar.

Mammaledighet är tio veckor, med 80 procent av lönen. Så sent som i februari infördes pappaledighet om tre dagar med samma ersättning.

Michael Töpffer

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer