Ekonomiskt vågspel att dra till AD

2012-05-18 07:57 Ann Norrby  

Stora pengar står på spel i Arbetsdomstolen. Den som förlorar en tvist riskerar att få betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader. – Jag kan aldrig säga till klient att det är omöjligt att driva en tvist i domstol. Men jag måste samtidigt tydligt förklara de alternativa lösningarna, säger juristen Svante Brunnberg.

Arbetsdomstolen dömer inte bara ut skadestånd, utan fördelar också rättegångskostnader. Normalt får den som förlorar en tvist betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader.

– et kan bli mycket pengar, det är inte ovanligt att motparten begär 200?000-300?000 kronor för sina rättegångskostnader, säger Svante Brunnberg.

Han tycker att fler och fler klienter blir medvetna om sina rättigheter, bland annat genom att de läser på nätet om andra som har vunnit tvister.

– fta kommer klienterna med utskrivna domar som de tycker liknar deras fall. Det är bra, ibland händer det dock att de drar parallellerna för långt, säger han.

Svante Brunnberg är en av grundarna till Stance juristbyrå och har de senaste fyra–fem åren drivit ungefär 150 arbetsrättsmål till tingsrätten.

– v dem har det blivit tre domar, i resten av målen har vi förlikats eller uppnått en samförståndslösning, säger han.

Svante Brunnberg ser det som en av sina uppgifter att förklara för sina klienter vad det innebär att vinna en process i domstol och riskerna med att förlora. Den förklaringen kan leda till en samförståndslösning, till exempel att parterna förlikas. Men när det är klientens heder som står på spel är ett annat alternativ bättre.

– I de fallen använder vi oss av lösningsfokuserade förhandlingar. Det innebär att parterna når en gemensam lösning utan att juridiken i sig är huvudändamålet, säger han.

Sådana förhandlingar börjar med att vardera parten får berätta för motparten hur de har känt. Motparten måste lyssna på berättelsen innan själva förhandlingen börjar.

– Och då kan klienterna lägga hela saken bakom sig. Då är det också lättare att förlikas ekonomiskt, säger Svante Brunnberg.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer