En ny Lex Laval är under uppsegling

2014-11-19 23:00 Elisabet Örnerborg  

Regeringen har lovat att riva upp Lex Laval. Samtidigt kan en ny Lex Laval komma sjövägen.<br/>– Om Arbetsdomstolen kommer fram till att stridsåtgärderna mot fartyget Sava Star var olovliga måste lagstiftaren ändra lagen som efter Laval-domen, säger docent Johan Schelin inför den kommande förhandlingen.

Tvisten började för 13 år sedan. Sava Star gick under panamansk flagg, hade rysk och polsk besättning och norsk ägare, Fonnship A/S. Ett ryskt kollektivavtal reglerade arbetsvillkoren ombord.

När fartyget anlöpte svensk hamn 2001 vägrade Transportarbetareförbundet att lossa och lasta fartyget. Ägaren Fonnship skrev ett ITF-avtal för Sava Star – men stämde sedan förbundet till Arbetsdomstolen och krävde skadestånd.

I en mellandom 2009 avgjorde Arbetsdomstolen först att svensk rätt skulle gälla. Domstolen beslutade efter det att ställa en fråga till EU-domstolen: Var den fria rörligheten aktuell i Sava Star-fallet?

EU-domstolen svarade i år: Ja, den fria rörligheten för sjötransporter gäller, förutsatt att företaget som har hand om transporterna har sin verksamhet inom EU/EES-om­rådet. Panama-flaggan saknar betydelse.

Docent Johan Schelin, som doktorerat på sjöarbetsrätt:

– Normalt sett styr flaggans lag arbetsförhållandena ombord på ett fartyg, som att svensk arbetsrätt gäller på ett svenskflaggat fartyg även när det befinner sig på internationellt vatten. Men då Norge är ett EES-land, som liksom EU-länderna omfattas av en förordning om rätten att bedriva sjöfartstjänster, gäller inte flaggans lag.

Arbetsdomstolen står nu inför att ta ställning till om stridsåtgärderna mot Sava Star var lovliga eller inte. Att domstolen inte frågade EU-domstolen också om den saken, kan bero på att man vill ha ett tolkningsutrymme på nationell nivå, menar Johan Schelin.

– Det kan också bero på att EU-domstolen redan har svarat på den frågan i Viking Line-målet.

Några år efter Transports och Sekos strid för Sava Stars villkor, tog Byggnads strid för att få teckna kollektivavtal med Laval i Vaxholm. Detta ledde till en EU-dom 2007 och att Lex Laval kom till. Samma år kom också EU-domstolens dom i Viking Line-målet. Viking Line hade beslutat att flagga ut Rosella från Finland till låglönelandet Estland. Det finska sjömansfacket varslade om strejk och krävde att finska villkor skulle gälla även efter utflaggningen. EU-domstolen ansåg att etableringsfriheten gick före strejkrätten.

– I Viking Line-fallet gällde det att skydda de egna jobben, ändå vägde företagets etableringsfrihet tyngre. I Sava Star-fallet är det organisationerna som kämpar för icke-medlemmar, det kan tala för att konflikten var olovlig.

Johan Schelin vill inte föregripa Arbetsdomstolens dom. Men om Fonnship vinner måste svensk rätt ändras. Det är han övertygad om.

– Det kommer i så fall inte bara att förändra för sjöfarten utan också för åkerinäringen och flyget. Det är var verksamhetsstället finns som EU-rätten fäster vikt vid.

Svenska fack måste då först ta reda på var rederiet, åkaren eller flyget har sitt verksamhetsställe innan stridsåtgärder vidtas. Finns verksamhetsstället inom EU/EES-området är det ingen idé.

Huvudförhandling i AD är planerad till mars 2015.

Tvisten har pågått i 13 år – hittills

* 2001: Transportarbetareförbundet vägrar lossa och lasta Sava Star när det Panamaregi­strerade fartyget låg i svensk hamn. Stridsåtgärderna avblåstes när fartygets ägare Fonnship A/S gick med på att teckna ett så kallat ITF-standardavtal för Sava Star. ITF står för Internationella transportarbetarefederationen.

* 2002: Först stämmer Fonnship Transport till Arbetsdomstolen, AD, mål A 14/02, sedan stämmer Transport Fonnship för att inte ha levt upp till ITF-avtalet, mål A 39/02.

* 2003: Seko tar strid mot Sava Star när fartyget angör svensk hamn. Fonnship tecknar ett nytt ITF-avtal – det tidigare hade slutat gälla – och stämmer Fonnship Seko Sjöfolk Göteborg till AD, mål A 53/03. Därpå stämmer Transport Fonnship.

* 2009: AD fastslår att svensk rätt ska gälla i en mellandom.

* 2013: AD beslutar, med Cathrine Lilja Hansson som ordförande, att fråga EU-domstolen om reglerna i EES-avtalet gäller i det här fallet. Begäran om ett förhandsavgörande kommer in till EU-domstolen den 19 februari, mål C-83/13.

* 2014: Juli: EU-domstolens dom i mål C-83/13 meddelas den 8 juli.

Oktober: AD håller planeringsmöte, ordförande är nu Jonas Malmberg, som övertagit Cathrine Lilja Hanssons mål sedan hon blev domstolschef. Stellan Gärde, som gått i pension, fortsätter nu att vara ombud för facken tillsammans med Dan Holke på LO-TCO Rättsskydd. Advokat Lars Boman, Maqs Advokatbyrå, fortsätter att företräda Fonnship.

2015: Huvudförhandlingen är planerad till den 10 och 12 mars.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer