En uppsägning och fem avskedanden

2020-04-30 00:00  
Foto: New Africa

Sex domar i mål om uppsägningar eller avskedanden är visserligen färre än i Lag & Avtals tidigare årliga genomgångar, men det beror på att antalet tvister som kommer in till Arbetsdomstolen minskar.

– Andelen anställningsskyddsmål är densamma som tidigare, drygt 40 procent, poängterar Arbetsdomstolens chef Cathrine Lilja Hansson.

Två avskedade fick rätt i högsta instans, de andra fyra för­lorade, ­inklusive den enda uppsagda.

4–2 fördel arbets­givarna i sammanlagt 6 domar, varav 5 avskedanden och 1 uppsägning

Rätt att avskeda ­programutvecklare

Programutvecklaren blev beordrad att börja arbeta från kontoret den 15 augusti 2016. ­Beslutet var fattat på en bolagsstämma som programutvecklaren i egenskap av aktieägare hade kunnat närvara vid. Den 19 augusti blev han upplyst om att han kunde förlora sin anställning om han inte kom in till kontoret. Han vägrade och avskedades därför en månad senare den 19 september. En sådan arbetsvägran är normalt grund för avskedande, avgör Arbetsdomstolen och ändrar tingsrättens dom så att programutvecklarens yrk­ande om allmänt skadestånd avslås. Programutvecklaren döms att ­betala bolagets rättegångskostnader, 152 800 kronor i tingsrätten och 29 500 kronor i Arbetsdom­stolen.

Domen refereras inte i publi­kationen Arbetsdomstolens domar.

Dom 28/19, mål B 43/18

Fel att avskeda undersköterska

Undersköterskan fälldes i tingsrätten och över­klagade till Arbets­dom­stolen, som kommer fram till att det varken fanns skäl till att avskeda henne eller saklig grund för att säga upp henne. Att hon uttalat sig nedsättande om ­brukare är olämpligt och förtjänar kritik, anser Arbetsdomstolen. Men uttalandena gjordes inför annan personal och inte inför brukarna ­eller deras anhöriga. Hon agerade bryskt mot en brukare som hon skulle hjälpa från sängen till rull­stolen så att brukaren råkade få ett sår som blödde och som hon lade förband på. Hon skadade inte brukaren med avsikt. Falken­bergs kommun döms att betala under­sköterskan 60 000 kronor i allmänt skadestånd, 310 464 kronor i ekonomiskt skadestånd. Kommunen ska också betala hennes rättegångskostnader, 262 503 kronor i tings­rätten och 60 000 kronor i Arbets­domstolen.

Dom 33/19, mål B 122/18

Rätt att avskeda för stöld

En anställd på ett bolag inom byggbranschen tog diverse byggmaterial från arbetsgivaren. Han friades i tingsrätten men ­bo­laget överklagade och vann i Arbets­domstolen, som ser allvarligt på stöld riktat mot arbets­givaren eller som begås på arbetsplatsen. Då inga förmild­rande personliga omständigheter hade kommit fram i målet var den anställdes agerande oacceptabelt. Stölden skadade arbetsgivarens förtroende för honom och därför var den grund för avskedande.

Byggnadsarbetaren döms att ­betala bolagets rättegångskostnader 152 040 kronor i tingsrätten och 69 841 kronor i Arbetsdomstolen.

Dom 35/19, mål B 103/18

Fel att avskeda handläggare

En arbetstagare vid Migrationsverket avskedades ­sedan det visat sig att han gjort ett antal slagningar i Migrationsverkets databas. Han fastnade i en kontroll och de flesta slagningarna hade gjorts för länge sedan, men några under en senare tid, varför tvåmånadersregeln diskuterades av Arbetsdomstolen. Men han hade gjort slagningarna för att ­hjälpa till och inte för egen vinning. Migrationsverket hade inte ens saklig grund för att säga upp hand­läggaren, avgjorde AD och ogiltigförklarade avskedandet.

Staten döms att betala 50 000 kronor i allmänt skadestånd till handläggaren, 430 101 kronor i lön. Staten ska också betala Fackförbundet ST:s rättegångskostnader 259 318 kronor.

Dom 38/19, mål A 141/18

Rätt att säga upp polisassistent

En polisassistent sades upp efter att hon efter en säkerhetsprövning inte längre var godkänd för att ha säkerhetsklassat ­arbete. Säkerhetsklassbeslutet var i sig inte saklig grund för uppsägning, menade Arbetsdomstolen. Men att hon hade ett förhållande med och hjälpt en före detta polis dömd till två och ett halvt års fängelse för allvarliga brott gjorde att Polismyndigheten hade rätt att säga upp henne, avgjorde dom­stolen. Polisförbundet döms att betala Polismyndighetens rättegångskostnader på 321 000 kronor.

Dom 39/19, mål A 97/18

Rätt att avskeda avdelningschef

Avdelningschefen hade i samband med inköp av teknisk ­utrustning fått fyra drönare och tre spelkonsoler till Playstation, som han förvarade hemma i sitt garage utan att meddela arbetsgivaren, ett bevakningsföretag. Han hade ­också mot före­tagets regler attesterat egna kostnader för telefonfodral och låtit bolaget stå för sitt privata larmabonnemang och ett batteri till hem­larmet. Tingsrätten ogiltigförklarade av­skedandet, bevakningsföretaget överklagade till Arbets­dom­stolen, som kom fram till att det var rätt att avskeda avdelnings­chefen. Avdelningschefen döms att ­betala bo­lagets rättegångkostnader i tingsrätten på 135 000 kronor. Bolaget hade inte yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Dom 49/19, mål B 8/19

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen