”Ett angrepp mot våra medlemmar”

2013-02-20 23:00 Lena Gunnars  
Ruben Tastas Duque Foto: Jörgen Appelgren

Tre syndikalister avskedades från Stockholms stad inom loppet av ett halvår. Det är riktade angrepp mot våra medlemmar, anser SAC.<br>– Utbildningsförvaltningen stänger av våra medlemmar och fabricerar ihop saker de kan lasta dem för, säger Ruben Tastas Duque, representant för SAC.

Enligt Syndikalisternas utbildningssyndikat i Storstockholm har tre av syndikatets medlemmar stängts av och sedan varslats om avskedande under loppet av ett halvår. Syndikatet hävdar att Stockholms utbildningsförvaltning brutit mot sin förhandlingsskyldighet och inte kontaktat facket för överläggningar innan förändringar i tjänsterna gjorts.

I ett av fallen pressades, enligt syndikatet, deras medlem till att skriva under papper där det står att han inte önskat blanda in facket. Stockholms stads utbildningsförvaltning ska ha gjort interna utredningar på uppdrag av personalavdelningen i syfte att hitta på saker som personerna kan lastas för.

Ruben Tastas Duque är övertygad om att avstängningarna har att göra med att medlemmarna är syndikalister.

– Sedan har de här lärarna också varit kritiska mot skolledningen. En var till exempel väldigt kritisk mot den dåliga säkerheten i skolan, säger han.

En lärare som stängdes av har genom SAC stämt arbetsgivaren inför Arbetsdomstolen eftersom han upplever att han blivit smutskastad och att det fortsatt även efter att han slutat på skolan. Även hans barn ska ha drabbats. Läraren berättar att han anklagats för att ha hjärntvättat elever i marxism och för att han använder ett fult språk på lektionerna. Elever ska ha skrivit ett brev till rektorn om att läraren kränkt deras religion.

– Jag har inte ens fått bemöta anklagelserna, säger han.

Läraren har sedan avstängningen haft svårt att få ett nytt jobb. Han tillägger att trots att anklagelserna varit grova så har polisen hållits utanför.

– Det är uppseendeväckande att inga polisanmälningar finns i dessa fall med tanke på de grova anklagelser förvaltningen ibland riktat mot en del av oss, säger han.

Personalchefen på utbildningsförvaltningens hr-avdelning, Astrid Norderfeldt, tycker att det är svårt att uttala sig i ett pågående mål, men anser att kommunen haft väldigt goda grunder för avskedandena.

– Att avskeda någon är ju ett oerhört ingripande. Då måste man ha på fötterna.

Hon bekräftar att förvaltningen haft tre ärenden med SAC under det senaste halvåret. Förutom läraren har även en barnskötare och person som var anställd inom fritidsverksamheten varslats om avskedande eller avskedats.

– När det gäller barnskötaren förlikades vi. Det var ett ärende som hade pågått i flera år, säger hon.

Astrid Norderfeldt tillbakavisar anklagelserna om att läraren skulle ha svartlistats och att personerna skulle ha blivit av med sina jobb för att de är syndikalister.

– Det är löjligt att påstå något sådant. Vi är Sveriges största förvaltning med 16 000 anställda och använder oss inte av sådana metoder, däremot är vi tydliga som arbetsgivare. Men det är oerhört sällan vi måste tillgripa så drastiska åtgärder som avskedande, säger hon.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer