”Ett osäkert rättsläge har blivit säkert”

2020-12-14 07:00 Mattias Croneborg  

DOMARNA SOM FORMADE ARBETSRÄTTEN. Det var inte diskriminering när Försäkringskassas avslutade en provanställning med motivering att frånvaro på grund av föräldraledighet gjorde det svårt att bedöma handläggarens insatser. Däremot har handläggaren blivit missgynnad i strid med föräldraledighetslagen.

Lag & Avtal går igenom årets domar från AD och frågar experter vad konsekvenserna blir av domarna. I fallet med handläggaren på Försäkringskassan skingrades en osäkerhet som funnits länge angående provanställningar. Att handläggaren blev missgynnad är viktigt, anser Åsa Erlandsson, partner och advokat på advokatbyrån Setterwalls.

– Den grundläggande frågan i domen är egentligen om en arbetstagare har könsdiskriminerats eller missgynnats på grund av föräldraledighet. Men det är inte det som är det mest intressanta med domen, säger Åsa Erlandsson.

Läs mer: AD: Fel neka fortsatt jobb när frun blev sjuk

– Det är i stället att Arbetsdomstolen i domen svarar en fråga som varit osäker för praktiskt verksamma arbetsrättsjurister ”forever”. Nämligen om det går att vid omfattande frånvaro komma överens om att förlänga en provanställning utöver den lagstadgade prövotiden om sex månader. Att det varit möjligt enligt flera kollektivavtal vet vi men i Las finns inget uttryckligt stöd. Många arbetsgivare – och rådgivare till arbetsgivare – har där för tagit det säkra före det osäkra och utgått från att prövotiden aldrig får vara längre än sex månader.

Vad får domen för konsekvenser?

– Domen är otroligt välkommen. Bortsett från att den rent materiellt är kort och gott väldigt bra, att man bör kunna förlänga prövotid när någon inte kunnat prövas till följd av omfattande frånvaro är ju egentligen självklart, så innebär domen att ett osäkert rättsläge numera blivit säkert.

Bakgrunden i fallet är att Diskrimineringsombudsmannen, DO, hade stämt staten genom Försäkringskassan, för diskriminering enligt diskrimineringslagen och missgynnande i strid med föräldraledighetslagen.

En provanställd handläggare fick inte tillsvidareanställning på grund av föräldraledighet. Handläggarens anställning började den 4 april 2019. Han blev pappa ungefär en månad in i provanställningstiden, och hans fru blev svårt sjuk efter förlossningen.

På grund av hennes sjukdom var också handläggaren föräldraledig med barnet under en längre period än beräknat. Föräldraledigheten förlängdes ytterligare på grund av fruns sjukdom.

DO: Yrkar att Försäkringskassan ska betala 120 000 kronor till handläggaren i diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd samt 184 000 till handläggaren i ekonomiskt skadestånd. Yrkar också att AD ogiltigförklarar avbrytandet av anställningen. Yrkar därtill att AD ska besluta att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Anser att statens invändningar aktualiserar vissa frågor om EU-rättens innebörd. Anser att eftersom föräldraledigheten berodde på den sjuka fruns förlossningsrelaterade sjukdom, kan den förknippas med hennes kön. Försäkringskassan har därför även missgynnat handläggaren på grund av hans kön, som anhörig till henne.

Försäkringskassan: Anser sig inte kunna göra en bedömning av handläggarens prestation, eftersom han var frånvarande under så lång tid av sin provanställningsperiod.

AD: Det handlar inte om könsdiskriminering då Försäkringskassans beslut saknade samband med att skälet till att handläggaren tog ut föräldraledighet var hans hustrus förlossningsdepression.

Däremot har handläggaren blivit missgynnad i strid med föräldraledighetslagen. Detta eftersom Försäkringskassan hade kunnat tillgodose sitt intresse av att pröva handläggarens prestationsförmåga genom att erbjuda honom förlängning av provanställningen.

Enligt svensk rätt är det möjligt för en arbetsgivare och en provanställd arbetstagare att förlägna en provanställning om arbetstagaren varit frånvarande från arbetet under stora delar av prövotiden. Detta kan ske utan hinder av anställningsskyddslagen. Provanställningen kan då förlängas med en period som motsvarar frånvaron. Därmed har Försäkringskassan brutit mot föräldraledighetslagen genom att avbryta hans provanställning.

Domslut: AD dömer att staten ska betala handläggaren ett allmänt skadestånd med 70 000 kronor och ett ekonomiskt skadestånd med 184 569 kronor. Staten ska också ersätta Diskrimineringsombudsmannens rättegångskostnader med 37 912 kronor. Däremot avslår AD Diskrimineringsombudsmannens begäran om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

Fler artiklar i serien ”Domarna som formade arbetsrätten”:

Läs mer: ”Tydligt med arbetsgivarens ansvar för psykosocial arbetsmiljö”

Läs mer: ”Det är bra för företag som bedriver teknisk utveckling”

Läs mer: ”Myndigheten ställs inför en problematisk situation”

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Fakta i målet

Dom: 53/20, 30 september.

Mål: A 2/20.

Parter: Diskrimineringsombudsmannen mot Staten genom Arbetsgivarverket.

Saken: Diskriminering m.m.

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer