EU-kommissionen: Las måste ändras

2014-05-21 23:00 Elisabet Örnerborg  

Sverige måste förhindra att visstidsanställningar kan staplas på varandra. Men EU-kommissionen ger regeringen ytterligare respit.

Anställningsskyddslagens regler tillåter att kortare anställningar staplas på varandra utan att de leder till fast anställning. Det strider mot EU:s skydd för visstidsanställda, ansåg TCO och gjorde en anmälan till EU-kommissionen. Kommissionen höll med och startade 2010 en korrespondens med den svenska regeringen.

Därefter har tonen från kommissionen hårdnat. Förra året skickade kommissionen ett så kallat motiverat yttrande till regeringen. Nästa steg efter ett sådant yttrande är att EU-kommissionen kan stämma Sverige i EU-domstolen för fördragsbrott. Regeringen svarade att de svenska reglerna visst stämmer överens med EU:s regler. Men i stället för en stämning har nu regeringen fått ta emot ett så kallat ”kompletterande motiverat yttrande”.

EU-kommissionen går med på att Sverige har objektiva grunder för att förnya visstidsanställningar som säsongs­arbete, vikariat och visstidsanställningar av dem som fyllt 67 år.

Men ett problem kvarstår: Sverige har ingenting gjort för att förhindra att flera på varandra följande allmänna visstidsavtal kombineras med andra typer av visstidsanställning.

Det krävs fortfarande en sammanlagd övre tidsgräns som innefattar allmän visstid, vikariat och säsonganställning, påpekar TCO:s chefsjurist Samuel Engblom.

– Kommissionen underkänner också den svenska regeringens argument att problemet med staplade visstidsanställningar skulle vara hypotetiskt, säger han.

I yttrandet står det att klagandens (läs TCO:s) undersökningar visar att det finns många exempel på att arbetstagare haft olika former av visstidsanställningar under mer än fem år.

Regeringen uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder senast den 22 juni.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M):

– Fasta jobb är grunden på svensk arbetsmarknad och ska så vara. Tidsbegränsade anställningar är ett viktigt komplement, men får inte missbrukas. Vi kommer nu att titta vidare på vad kommissionen säger.

Stopp för stapling

  • Nuvarande regler för visstid infördes i anställningsskyddslagen den 1 juli 2007.
  • Kommissionen har sedan 2010 klagat på att olika visstidsanställningar kan staplas på varandra, vilket strider mot EU:s regler om visstid från 1999, visstidsdirektivet (1999/70/EG).
  • Regeringen har utrett frågan två gånger men inget av förslagen från de två departementspromemoriorna har genomförts.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer