EU-rätten skiljer på horisontell och vertikal effekt

2018-12-13 00:00 Erik Sinander  
Erik Sinander

KOMMENTAR. Erik Sinander jur. dr. Stockholms universitet

I referatet här intill redogörs för tre EU-domar som meddelades den 7 november och som alla rör rätten till semester i Tyskland. I domarna utvecklar EU-domstolen betydelsen av stadgan.

Normalt enligt EU-rätten gäller att bestämmelser i EU:s primär­rätt, i fördragen och stadgan, kan få så kallad horisontell direkt effekt om en viss bestämmelse är tillräckligt tydlig.

Horisontell direkt effekt betyder att bestämmelserna kan åberopas mellan privata rättssubjekt, till exempel arbetstagare och arbetsgivare.

Vad gäller de sekundärrättsliga direktiven anses de bara kunna ge vertikal direkt effekt. Det betyder att om ett direktiv inte har införlivats eller om det har inför­livats felaktigt i nationell lagstiftning kan en privatperson vända sig mot staten.

Den EU-rättsliga rätten till semester följer av arbetstids­direktivet, men är också nedtecknad i stadgan. Eftersom rätten till semester framgår av en artikel i stadgan, följer enligt EU-domstolen att också de centrala bestämmelserna i arbetstidsdirektivet som handlar om semester kan ges horisontell direkt effekt.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer