Experten: Jäviga domar kan bestå

2015-05-20 23:00 Elisabet Örnerborg  

Det förhållande som gällde i tvisten om tobaksavtalet måste ha gällt i många andra mål i Arbetsdomstolen. LO-TCO Rättsskydd har utsett sin styrelse på samma sätt sedan 1971.

Rättegångsexperten Claes Sand­gren förklarar vad jäv är:

– En domare är jävig om det föreligger en omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans opartiskhet. Det räcker inte att domaren faktiskt, subjektivt, dömer opartiskt. Han ska också objektivt sett döma opartiskt, det vill säga att om en part har rimlig grund för att ha tvivel om domarens opartiskhet, så föreligger det jäv.

Men upptäcks jäv i redan meddelade domar är det enligt Claes Sandgren inte särskilt troligt att de skulle rivas upp.

– Om det är uppenbart att jävet saknat betydelse för målets utgång, så finns inget skäl för resning. Domstolarna får sägas vara obenägna att bevilja resning såsom i ett mål från Högsta domstolen i fjol, säger han.

HD-målet Claes Sandgren hänvisar till är NJA 2014 s. 482.

Regeringen utser AD:s domare

* Svenskt Näringsliv lämnar förslag på namn till regeringen. Det är sedan regeringen som utser dessa personer till domare för tre år i taget.

* På motsvarande sätt lämnar LO respektive TCO förslag på namn till regeringen, som sedan utser vilka som ska vara domare.

7 domare blev 5

' Arbetsdomstolen består i normalfallet av sju domstolsledamöter. Tre av ledamöterna, däribland ordföranden, är utan partsintresse och fyra har utsetts på förslag av arbetsmarknadens parter: två från arbetsgivarsidan och två från arbetstagar­sidan.

* Sedan en av arbetstagarsidans domare upptäckts vara jävig i målet om skiftesarbetet i snusfabriken kvittades en av arbetsgivarsidans domare ut. Målet kom därför att avgöras av fem domare i stället för sju, dom 16/15. Dom meddelades den 18 mars.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer