Expertfråga: Kan jag beordras att göra vilket jobb som helst?

2016-10-27 00:00  
Kent Brorsson, chefsjurist Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA). Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA. Jag har jobbat i snart femton år som processoperatör. Nu har företaget köpts upp av ett utländskt bolag. I stället för att göra mina vanliga arbetsuppgifter har jag blivit tillsagd att rensa ogräs. Kan man verkligen beordras att göra precis vad som helst? Flera av mina arbetskamrater har känt sig tvingade att säga upp sig.

Det framgår inte närmare på vilket sätt det utländska bolaget har köpt det aktuella företaget. Svaret nedan utgår ifrån att det inte ingåtts något nytt anställningsavtal. Det anställningsavtal som ligger till grund för arbetet som processoperatör förutsätts således alltjämt gälla.

Det är också okänt om arbetsgivaren angivit något skäl, och i så fall vilket, för att förändra arbetsuppgifterna på detta ingripande sätt. De nya arbetsuppgifterna skulle kunna vara en följd av en individuell omplacering, en omorganisation, personliga skäl, arbetsbrist eller liknande.

Arbetsgivaren har i och för sig rätt att leda och fördela arbetet och bestämma arbetets inriktning, utförande och organisation. Denna arbetsledningsrätt måste dock utövas inom gränsen för arbetstagarens arbetsskyldighet. Gränsen för arbetsskyldigheten bestäms i första hand av anställningsavtalet och kollektivavtalet. Hur långt arbetsskyldigheten sträcker sig i det enskilda fallet får i första hand bedömas mot bakgrund av hur stora förändringarna är när det gäller arbetsuppgifterna. Också förändringar av löner och allmänna anställningsvillkor har dock betydelse. Det har även frågan om arbetstagaren tillhör arbetar- eller tjänstemannakollektivet. Arbetsgivaren har traditionellt ansetts ha större möjligheter att göra förändringar av arbetsuppgifter och andra arbetsförhållanden på arbetarområdet än på tjänstemannaområdet.

En omplacering innebär normalt en varaktig förändring av arbetsuppgifterna. En så långtgående förändring som har skett i det aktuella fallet får anses ligga utanför ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet. Det är i praktiken en ny anställning.

En sådan omplacering ligger således inte inom det gällande anställningsavtalets ram. Det innebär att om arbetsgivaren beordrar arbetstagaren att utföra dessa arbetsuppgifter kan det ses om en uppsägning eller ett avskedande från den nuvarande anställningen.

Det blir en något annorlunda bedömning om grunden för omplaceringen är att det råder arbetsbrist rörande tjänsten som processoperatör. I en sådan situation får man se det andra arbetet som ett erbjudande. Tackar arbetstagaren nej till ett skäligt omplaceringserbjudande riskerar arbetstagaren att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Om omplaceringserbjudandet inte är skäligt kan arbetstagaren tacka nej och omfattas då av de vanliga turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Sannolikt hade omplaceringserbjudandet i den nu aktuella situationen bedömts som oskäligt vid en rättslig prövning.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer