Facket: Ingen har fått hjälp av nya Las

2017-03-30 00:00 Calle von Scheele  

Visstid. Om några dagar har elva månader gått sedan Las ändrades för att begränsa stapling av visstidsanställningar. Men inte i ett enda känt fall har regeländringen hjälp en individ till tillsvidareanställning. Det visar Lag & Avtals enkät till ett urval fackförbund.

Den 1 maj ändrades Las och paragraf 5 a infördes med regler som begränsade arbetsgivarnas möjligheter att använda visstidsanställda i det oändliga utan att erbjuda tillsvidareanställning. Men regeln är så svårtydd att det krävs en jurist eller specialutbildad ombudsman för att tolka den.

Lag & Avtals enkät riktade sig till avdelningar eller motsvarande i olika fackförbund med många visstidsanställda bland medlemmarna. Ingen svarande har redovisat något fall som har haft hjälp av den nya regeln i Las.

– Lagen är krånglig och även vi som jobbar med den har svårt att förstå den, vilket medför att den för medlemmen blir ännu mer obegriplig, svarar en ombudsman inom Handels.

– Jag har pratat med vår ärendesamordnare. Hon kan inte erinra sig att hon har fördelat något sådant ärende. Jag har även frågat våra gruppchefer, men inte heller de kan påminna sig att vi haft något sådant ärende, skriver en ombudsman i Unionen.

Orsaken till den nya paragrafens begränsade betydelse är inte bara att den är svårtydd. Riksdagen beslutade om en övergångsregel som säger att den senaste av anställningar i kedjan av visstider ska ha ingåtts efter den 1 maj när lagen trädde i kraft. Den begränsar antalet som kan ha nytta av paragrafen något, men det skulle vara osannolikt att ingen av de hundratusentals som har visstid uppfyller lagens krav.

Från Unionen rapporterar ett regionkontor hur ett fall av rätt till tillsvidareanställning dribblades bort av arbetsgivaren:

– Jag hade ett företag som räknat fel. Medlemmen kunde hävda tills­vidareanställning, men arbetsgivaren hotade med arbetsbristförhandling om hon drev det. Medlemmen lät bli att driva ärendet och gjorde en överenskommelse om förlängd visstid, svarar ombudsmannen i enkäten.

En annan begränsning är att många förbund reglerar visstider i kollektivavtal. Dessa avtalsbestämmelser tar över lagens regler.

Lag & Avtal visade i november hur staplingen av visstider kan fungera på avtalade områden. Inom mediebranschen kan de osäkra anställningarna pågå i både sju och åtta år innan arbetsgivaren blir tvungen att erbjuda tillsvidareanställning (se nr 11/16).

Inte heller på central nivå känner förbunden till något ärende där medlemmar har haft hjälp av den nya Las-regeln.

Läs också:

Läs mer: Skanska och TCO: De nya Las-reglerna är knepiga

– Jag tror inte den kommer märkas av på ett till två år. Den är för komplicerad. Det är inte bra, säger Per Persson, avtalssekreterare på Hotell- och restaurangfacket, HRF.

– Det dyker förmodligen upp något exempel så småningom, men lagen är krånglig att förstå, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen.

– Den nya regeln är svår att tillämpa. Vi vill egentligen ha bort anställningsformen och ersätta den med något annat i lagen eller avtalen, säger Per Bardh, avtalssekreterare, Handels.

I enkäten efterlyste redaktionen fall och frågade om medlemmarna kunde begripa lagen. Den mejlades till regionkontor eller motsvarande i Handels, Hotell- och restaurangfacket, Fastighets, Livs, Kommunal, Unionen och Vision.

Över­gångs­regel

Övergångsregeln innebär att den sista visstiden i kedjan av anställningar måste ha ingått efter det att lagen trädde i kraft den 1 maj. Det är beslutet om anställning som är beräkningens utgångspunkt. På dessa anställningar ska arbetsgivaren beakta den sammanlagda anställningstiden, alltså även anställningar som ägt rum innan lagändringen, och ta hänsyn till om de enligt lagens mening kan anses ha följt på varandra.

Den nya svårtolkade Las-regeln

Den nya regeln i Las ska förhindra stapling av visstidsanställningar. Tidigare övergick en visstid till tillsvidareanställning om arbetstagaren varit anställd i sammanlagt två år under en femårsperiod. Den regeln finns kvar, men har kompletterats:

Om arbetsgivaren kombinerar visstid med andra korta anställningar slopas femårsgränsen. Däremot är haken att det inte får gå längre tid än 6 månader mellan de olika anställningarna.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer