Får chefen gräva i mitt förflutna?

2019-03-21 00:00  
Experterna på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättjurist vid Almega, och Dan Holke, vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

EXPERTFRÅGA. På en anställningsintervju fick jag frågor om mitt intresse för hundar och agility-träning. Det kan förstås verka harmlöst och är inte alls något jag vill dölja. Men eftersom jag ingenstans i ansökningshandlingarna skrivit om detta förstod jag att arbetsgivaren måste ha varit inne på min facebook-sida. På samma sida finns andra bilder från fester och spex som jag inte är lika stolt över. Hur mycket får arbetsgivaren rota i mitt förflutna egentligen?

Experterna svarar:

Det enkla svaret är att arbets­givaren får rota hur mycket som helst. Det finns ingen reglering som begränsar en arbetsgivares möjligheter att ta in information om en arbetssökande. Så länge man är arbetssökande finns det heller inget avtal mellan parterna som reglerar frågan. Vårt råd är därför att man alltid ska tänka efter noga innan man lägger ut personliga uppgifter på nätet. Även om man lägger ut bilder och text inom en sluten grupp finns det alltid en risk att någon annan i gruppen skickar det vidare och att uppgifterna på det viset får spridning.

När något har lagts ut på nätet är det väldigt svårt att få bort det. Man får alltså räkna med att det man lägger ut kan få spridning och att uppgifterna kan hamna hos en arbetsgivare som man söker arbete hos i framtiden. Det vanligaste torde vara att den blivande arbetsgivaren gör en googlesökning. Det kan därför vara klokt att man som arbets­sökande googlar på sig själv för att se vad som kommer upp och om det är något som man vill och kan få bort.

En närliggande fråga är vad man som arbetssökande är skyldig att informera arbetsgivaren om. Det är relativt vanligt att arbetsgivare kräver att den arbetssökande ska visa upp mycket integritetskänsliga uppgifter såsom utdrag ur polisens belastningsregister, intyg från Försäkringskassan över sjukdagar eller utdrag från Kronofogdemyndigheten över att man inte har skulder. Det finns naturligtvis ingen skyldighet för den arbetssökande att visa upp dessa handlingar, men ofta upplever den arbetssökande att det är ett villkor för att få jobbet.

Läs mer: Måste jag dela arbetsgivarens inlägg på Facebook?

Flera statliga utredningar har utrett om det ska införas begränsningar av vad en arbets­givare får begära, framför allt när det gäller utdrag ur belastningsregistret, men hittills har detta inte lett till lagstiftning. Det finns därför i dag inget förbud för arbetsgivaren att be den arbets­sökande att visa upp sådana uppgifter. För vissa yrken finns det krav i lag på att en arbetsgivare måste begära in utdrag ur belastningsregistret innan en person anställs, exempelvis för lärare och förskolepersonal. Dessa utdrag är dock begränsade till att avse vissa typer av allvarligare brott.

En annan fråga är vad en arbets­sökande är skyldig att berätta för en blivande arbetsgivare. Grundregeln är att man inte behöver berätta negativa saker om sig själv om inte arbetsgivaren specifikt frågar. Sådant som är viktigt för arbetsgivaren att veta måste denne alltså som huvud­regel ställa frågor om.

Läs mer: Får vi fråga arbetssökande om adhd?

Om frågan är relevant för arbetet måste den arbetssökande svara sanningsenligt på frågan. Om arbetssökanden gör sig skyldig till svek vid anställningstillfället kan anställningsavtalet angripas med stöd av avtalslagen. Om arbetsgivaren ställer frågor som inte är relevanta för arbetet, exempelvis frågor om graviditet och föräldraskap, behöver man dock inte hålla sig till sanningen.

När arbetsgivaren väl har fått fram olika uppgifter om en person finns det regler för hur personuppgifter får behandlas i EU:s dataförordning, gdpr. En arbetsgivare måste iaktta de regler som finns i den förordningen. Vissa uppgifter pekas där ut som särskilt känsliga, såsom uppgift om personers etniska ursprung, hälsotillstånd och medlemskap i föreningar.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer