Får företaget säga upp mig utan rehabilitering?

2019-10-17 00:00  
Experterna på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättjurist vid Almega, och Dan Holke, vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

EXPERTFRÅGA. Efter 15 års anställning fick jag plötsligt ett brev från min arbetsgivare om att jag blivit uppsagd av medicinska skäl. Jag arbetar som lokalvårdare och har periodvis varit sjukskriven på grund av en ryggskada. De senaste två månaderna har jag varit sjukskriven på heltid. Jag är inte med i någon fackförening. Vad ska jag göra?

SVAR: Utgångspunkten är att sjukdom inte är saklig grund för uppsägning. Det ställs också höga krav på arbetsgivaren att hjälpa till med rehabiliteringen så att en arbetstagare som är sjuk kan komma tillbaka i arbete. Men även den anställde måste bidra positivt och genomföra de åtgärder som kan bli aktuella.

Innan en arbetsgivare säger upp en anställd på grund av personliga skäl ska den anställde underrättas om det två veckor i förväg, 30 § Las. Hade du varit med i en facklig organisation skulle arbetsgivaren även underrättat facket om den planerade åtgärden. Den som får en sådan underrättelse, och i förekommande fall facket, har rätt att begära en överläggning med arbetsgivaren inom en vecka. Arbetsgivaren måste då avvakta med att säga upp tills överläggningen har avslutats. Tanken är att man vid en sådan överläggning ska diskutera den uppkomna situationen, vilka handlingsalternativ som finns och därmed undvika förhastade uppsägningar. Att arbetsgivaren brutit mot den regeln innebär dock inte att uppsägningen blir ogiltig, utan bara att frågeställaren har rätt till ett allmänt skadestånd på grund av brott mot bestämmelsen i Las.

En arbetsgivare har som nämnts ett omfattande rehabiliteringsansvar för sina anställda. Det finns regler i arbetsmiljö­lagen och i socialförsäkrings­balken som tydliggör arbets­givarens ansvar och som Arbetsdomstolen brukar hänvisa till. Arbetsgivaren måste noga utreda vilka problem den anställde har och sedan försöka vidta åtgärder för att underlätta för arbetstagaren att återgå i arbete.

Detta ska ske i samråd med den anställde. Det kan handla om att anpassa arbetsmiljön, skaffa tekniska hjälpmedel eller att omplacera arbetstagaren. Ofta kan arbetsgivaren få statligt stöd för att anpassa arbetsplatsen och skaffa tekniska hjälp­medel. Arbetsgivaren måste också pröva om det är möjligt att organisera om arbetet för att underlätta för den sjuke arbetstagaren. Arbets­givaren behöver dock aldrig utvidga verksamheten eller tillskapa arbetsuppgifter.

Arbetstagaren måste också bidra till sin rehabilitering och genomgå de behandlingar och de träningsprogram som bedöms kunna bidra till en återgång i arbete. Det kan ibland vara svårt att på förhand veta om en behandling eller ett rehabiliteringsprogram får positiva effekter. Den anställde måste normalt ändå pröva åtgärden, särskilt om expertis på rehabiliteringsfrågor har rekommenderat den. Om den anställde utan goda skäl vägrar att underkasta sig sådana åtgärder kan det innebära att det är saklig grund för uppsägning.

Först när arbetsgivaren vidtagit de rehabiliteringsåtgärder som är skäliga kan uppsägning komma ifråga. Men då krävs det att det är frågan om en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan som är så väsentlig att arbets­tagaren inte kan utföra arbete av någon betydelse åt arbets­givaren. Att en arbets­tagare på grund av ålder eller sjukdom har en lägre arbetsförmåga än vad som är normalt utgör inte saklig grund för uppsägning.

Hade du varit med i facket hade du fått hjälp av dem vid överläggningarna med arbets­givaren och att eventuellt angripa uppsägningen. Nu får du klara detta själv eller anlita ett ombud för egna medel. Den som vill ogiltigförklara en uppsägning måste normalt göra det inom två veckor, alternativt kräva skadestånd inom fyra månader från det uppsägningen skedde.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer