Fel att visa flickvän jobbet

2018-05-24 00:00 Peter Lindholm  

En civilanställd på Marinbasen i Karlskrona tog med sin flickvän till jobbet. För detta blev han uppsagd efter 18 års anställning. Försvarsförbundet ansåg att uppsägningen inte var sakligt grundad och stämde staten genom Försvarsmakten. Men Arbetsdomstolen håller med om att förseelsen var så allvarlig att det var rätt att säga upp honom.

Den var den 20 oktober 2016 som den civilanställde driftingenjören tog med sig sin flickvän till sin arbetsplats, ett hemligstämplat militärt skyddsobjekt. Flickvännen hade inte tillträdestillstånd, vilket är ett krav för att utomstående ska få besöka anläggningen. Skyddsobjektet har så högt skyddsvärde att inte alla anställda inom Försvarsmakten har behörighet att tillträda.

Anläggningen tillhör Marinbasen, som bevakar Sveriges territorialvatten och stöttar Försvarsmaktens övriga marina förband med tekniska tjänster och bevakning.

Driftingenjören släppte in flickvännen genom att använda sitt eget passerkort vid flera grindar. I besöksliggaren antecknades det felaktigt att flickvännen kom från Sjöstridsskolan. Hennes besök i den sekretessbelagda anläggningen varade i cirka tre timmar.

FÖRSVARSMAKTEN: Han har härigenom gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse och visat prov på uppenbar nonchalans i förhållande till gällande säkerhetsföreskrifter. Opålitlighet i säkerhetshänseende utgör saklig grund för uppsägning.

Att driftingenjören och hans flickvän hade varit ett par i bara drygt ett halvår och bodde i olika städer ansåg Försvarsmakten var en ytterligare omständighet som gjorde agerandet mer klandervärt.

Eftersom mannen visat opålitlighet i säkerhetanseende blev han uppsagd i mars 2017. Försvarsmakten hävdade också att driftingenjören även i andra sammanhang visat nonchalans mot gällande bestämmelser och rutiner.

Eftersom han genom sitt agerande förlorat sin säkerhetsklassning fanns det inte heller någon möjlighet att omplacera honom, eftersom i stort sett samtliga befattningar inom Försvarsmakten kräver säkerhetsklassning.

FÖRSVARSFÖRBUNDET: Försvarsförbundet ansåg att uppsägningen inte var sakligt grundad och överklagade beslutet. Förbundet ansåg att överträdelsen inte var så allvarlig, att det var en impulshandling och engångshändelse, utan syfte att bryta sekretessen för verksamheten.

Flickvännen fick inte del av någon skyddad information, utöver var objektet ligger. Just denna hemlighet är dock ingen hemlighet i ordets rätta bemärkelse, utan detta är mer eller mindre allmänt känt i orten. Namnet på busshållplatsen intill anspelar också på den hemliga anläggningen.

Förbundet menade också att driftingenjören inte fått någon säkerhetsgenomgång för just detta objekt samt att säkerhetsreglerna inte heller följdes konsekvent. Det hade skett andra anhörighetsbesök, och hantverkare hade rört sig fritt i området.

Arbetsdomstolen anser att det väsentliga i sammanhanget inte är att det uppstått någon skada i säkerhetshänseende, utan att det funnits en risk för det. Enligt domstolen är driftingenjörens agerande en mycket allvarlig förseelse som bryter mot säkerhetsskyddslagen och skyddslagen.

ARBETSDOMSTOLEN: Enligt Arbetsdomstolens mening har det inte före­kommit någon omständighet som kunnat ursäkta hans beteende. Mannen har, genom sitt agerande, inte svarat upp mot de mycket höga krav som måste ställas ifråga om pålitlighet i säkerhetshänseende. Försvarsmaktens förtroende för honom har genom händelsen rubbats på ett sådant sätt att det inte kan begäras att arbets­givaren ska ha honom kvar i anställningen. Det är inte heller skäligt att kräva att han ska omplaceras.

DOMSLUT

Arbetsdomstolen avslår Försvarsförbundets talan. Förbundet får ersätta staten för dess rättegångskostnader med 237 825 kronor.

Peter Lindholm

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer