Finanssektorn kan välja att stå utanför

2022-08-15 15:42 Mattias Davidsson  

OMSTÄLLNING. Finanssektorns parter kommer kanske inte att avtala om någon egen trygghetsöverenskommelse. Samtal pågår men både Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation och Finansförbundet säger att den ordning man redan har fungerar bra.

Inför ändringen av Las som börjar gälla 1 oktober har flera sektorer som inte omfattas av Trygghetsöverenskommelsen träffat likartade huvudavtal. Staten, kommunerna, Svenska kyrkan, Kooperationen och civilsamhällets olika arbetsgivare är några exempel.

På så vis säkrar de upp ett bättre omställningsstöd för arbetstagare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist och möjligheter till kompetensutveckling med god ersättning.

Men finanssektorn har än så länge inte någon sådan lösning på plats. Finanssektorn har en omställningsorganisation, Trygghetsfonden BAO Finansförbundet, som tillämpas på Finansförbundets och akademikernas avtalsområden. Den finansieras dock inte direkt av arbetsgivarna via en procentsats av lönesumman som andra omställningsorganisationer. Istället finansieras den av Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO.

Fonden spelar i praktiken en mindre roll, enligt Hanna Byström, vd i BAO.

– Vi har gjort omställning till en betydligt mer lokal fråga ute på företagen. Den kollektiva organisationen har bara varit en liten del i omställningen, säger hon.

Bankernas organisationsförändringar genomförs normalt utan arbetsbristuppsägningar. I stället har arbetsgivare och arbetstagare träffat olika former av överenskommelser om avgångsvederlag och pension.

– Så frågan är om vi nu ska skapa en större kollektiv lösning när omställning i branschen fungerar väl. säger Hanna Byström.

Hon tycker att frågan är tidigt ställd.

– Behöver vi tänka om? Både vi och våra fackliga parter är kluvna i frågan. Vi kan inte se hur det skulle bli bättre om vi lämnar branschens modell för omställning. Men det brådskar inte då det finns etablerade arbetssätt som fortsätter att fungera. Vi har egentligen ingen arbetsbrist, det är väldigt, väldigt sällan.

Hanna Byström får medhåll av Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

– Vi har väldigt få arbetsbristuppsägningar. Företagen i branschen har en lång tradition av att göra egna överenskommelser om omställning med klubben eller individuella avgångsvederlag. De flesta som får sluta blir hjälpta och får ett nytt jobb rätt snart.

Ulrika Boëthius säger, precis som Hanna Byström, att parterna inte behöver ha bråttom. De kan unna sig att se hur det utvecklar sig, vilka effekter de olika förändringarna i Las kan komma att få.

– Det kan ju hända saker. Att anställningen upphör under uppsägningstvist skulle kunna visa sig vara tvistedrivande i sig självt, till exempel, men det är svårt att säga ännu.

Hon lägger till att Finansförbundet tar frågan på största allvar och att båda parter är öppna för fortsatta diskussioner.

– BAO pratar med sina delägarföretag, vi pratar med våra företagsklubbar.

Det kommer att finnas ett offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd i statlig regi som även kommer att vara öppet för Finansförbundets medlemmar. Men Ulrika Boëthius anar att löneläget i finanssektorn är så pass högt att få kommer att vara intresserade av exempelvis omställningsstudiestödet med dess nuvarande maxbelopp på 21 298 kronor.

Finanssektorn och omställning

Finanssektorns arbetsgivare bär normalt sina egna kostnader vid organisationsförändringar där anställda kan behöva sluta.

Vid de tillfällen då arbetsbristuppsägning ändå förekommer, kan Trygghetsfonden BAO Finansförbundet stå för olika stöd: utfyllnad av A-kassa, startbidrag när man avser starta egen verksamhet, bidrag till samtalsstöd och olika studieersättningar.

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer