Finska LO jublar över EU-dom

2015-02-16 12:18 Elisabet Örnerborg  

Utstationerade arbetare från Polen till Finland kan företrädas av det finska facket och har rätt till finska minimilöner. Det avgjorde EU-domstolen i en dom nyligen.

Jari Hellsten jurist på finska LO är mycket glad över domen och firar med en semestervecka med familjen.

-Det är ett jubileum, säger han.

En finsk domstol begärde 2013 ett förhandsavgörande från EU-domstolen i en tvist mellan det finska elektrikerförbundet och det polska företaget Elektrobudowa Spólka Akcyjna. Domstolen frågade om det finska facket kunde företräda de till Finland utstationerade polska arbetarna och om vilken lands löner som skulle gälla.

EU-domstolens svar den 12 februari går ut på att det finska facket kan företräda de polska arbetarna och att finska minimilöner ska gälla, mål C-396/13.

Jari Hellstens kollega på svenska LO, Robert Sjunnebo är också glad över domen, särskilt när det gäller EU-domstolens syn på minimilönen och vad som ingår i den så kallade hårda kärnan i utstationeringsdirektivet.

-Domen innebär att medlemsstaterna själva till stor del kan påverka det materiella innehållet inom den så kallade hårda kärnan.  Det finns ett betydande tolkningsutrymme och EU-rätten avser inte att fullt ut harmonisera denna del. Inom ramen för den hårda kärnan finns det därför stora möjligheter att likabehandla utstationerade arbetstagare med de inhemska. Förhoppningsvis kommer domen att ha betydelse för utstationeringskommitténs fortsatta arbete, säger han.

Domen kommer att refereras i nästa nummer av Lag & Avtal.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer