Flera lagar blir en

2008-02-28 09:13  

Regeringens förslag till diskrimineringslag väntas träda i kraft den 1 januari 2009. Den ska då ersätta
dagens diskrimineringslagar.

Syftet med lagen
Lagen ska motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk till-hörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Ålder och köns-överskridande är nya diskrimineringsgrunder i lagen.

Problem
Flera yrkesgrupper kommer att ha svagare skydd än andra mot diskriminering i yrkeslivet, eftersom deras uppdragsgivare inte är densamme som arbetsgivaren.

Milstolpar
1991:433 Jämställdhetslagen
1999:130 Lagen om åtgärder mot
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
1999:132 Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder.
1999:133 Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning
2002:233 Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och arbetstagare med tidsbegränsad anställning
2003:307 Lagen om förbud mot diskriminering
2009:000 Ny diskrimineringslag

Ny myndighet
En ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, ersätter dagens fyra ombudsmän; Jämo, DO, Homo och HO.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer