Föräldraledighet inte grund för semesterberäkning

2018-11-15 00:00 Erik Sinander  

Föräldraledighet är inte detsamma som faktiskt arbete och behöver inte läggas till grund för semesterberäkningen.Det konstaterar EU-domstolens stora avdelning i en dom rörande en rumänsk domare.

Maria Dicu arbetar som domare i en förstainstansdomstol i Rumänien. I samband med att hon var föräldraledig tog hon också ut 30 semester­dagar. Enligt rumänsk rätt föreskrivs en rätt till 35 årliga betalda semesterdagar. Maria Dicu ansökte därför om att få ta ut de sista semesterdagarna i samband med jul- och nyårsledig­heten.

Hennes arbetsgivare avslog hennes ansökan med motiveringen att semesterberäkningen skulle göras proportionerligt i förhållande till faktiskt arbete.

Maria Dicu väckte talan mot beslutet i domstol och yrkade fast­ställelse av att den tid som hon varit föräldraledig skulle läggas till grund för semesterberäkningen som faktisk arbetstid. Den rumänska första­instans­domstolen gav henne rätt, men hennes arbetsgivare överklagade till andrainstansdomstolen. Den domstolen ansåg sig behöva fråga EU-domstolen om den rumänska bestämmelsen som undantar föräldraledighet från semesterberäkningen.

EU-domstolen framhäver i sin dom att arbetstidsdirektivets syfte med semester är att dels låta en arbetstagare vila från sina arbetsuppgifter, dels låta arbetstagaren åtnjuta en period av avkoppling och fritidsaktiviteter. På detta sätt skiljer sig föräldraledighet från syftet med årlig betald semester enligt EU-rätten.

Rätten till årlig betald semester utgår nämligen från antagandet att arbetstagaren arbetat under referensperioden. Därför ska rätten till årlig betald semester i princip beräknas utifrån de perioder av faktiskt arbete som fullgjorts enligt anställningsavtalet. Som faktiskt arbete måste medlemsstaterna inte räkna föräldraledighet.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer