Företag fälls för nyanställds miss

2013-04-17 23:00 Ann Norrby  
Henric Diefke

Arbetsgivare löper större risk att få betala skadestånd när anställda utnyttjar företagshemligheter. AD utvidgar arbetsgivaransvaret till i princip alla anställda.<br>– Jag är lite överraskad över den nya lagtolkningen, säger advokat Henric Diefke.

Arbetsdomstolen avgjorde nyligen en tvist mellan två factoringföretag. Tvisten gällde en anställd som sagt upp sig själv från det ena företaget och börjat hos en konkurrent. Den anställde anklagades dels för att ha använt och röjt företagshemligheter, dels för att ha brutit mot sin konkurrensklausul.

AD kommer fram till att han använt kundlistor från sin förra arbetsgivare för att värva kunder till sin nya arbetsgivare.

Och det var ett brott mot lagen om skydd för företagshemligheter.

Nyheten i domen är att hans nya arbetsgivare bedöms som ansvarig för detta, trots att han varken var ställföreträdare eller någon med beslutsrätt. Det finns ingenting som säger att någon annan hos hans nya arbetsgivare kände till att han använde kundlistorna.

Domen innebär att en arbetsgivare som anställer någon från en konkurrent måste vara försiktig.

– Den nya arbetsgivaren möter en ökad risk att bli ansvarig för att den nyanställda använder företagshemligheter som kundlistor från sin gamla arbetsgivare för att visa framfötterna, säger Henric Diefke på Mannheimer Swartling.

Den andra delen av tvisten gällde mannens konkurrensklausul som förbjöd honom att under ett år arbeta i den bransch han varit verksam i. Han fick ingen kompensation för detta. När det blev tvist om klausulen begränsade arbetsgivaren den till att bara gälla förbud för mannen att kontakta arbetsgivarens kunder sedan han slutat. Men klausulen ska bedömas utifrån sin ursprungliga innebörd, anser Arbetsdomstolen. Och då var den oskälig.

För tre år sedan bedömde dock domstolen en annan klausul på ett annat sätt. Då bedömdes klausulens skälighet utifrån en begränsning som arbetsgivaren gjort i samband med en tvist. Den delen av domen innebär ingen etablerad lagtolkning, skriver nu AD.

– Det var en märklig dom som jag var kritisk till. Den nya domen är bra för rättssäkerheten, säger Henric Diefke.

  

Prenumerant: Läs referat av dom nr 24/2013 här

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer