Företagarna gör tummen ned för nya Las

2021-09-16 18:52 Mattias Croneborg  
Günther Mårder, vd för Företagarna Foto: Oskar Omne

REMISSVAR. Företagarna gör tummen ner inför ändringarna i Las. Det är inte den modernisering av arbetsrätten som behövs, säger man.

Företagarna organiserar främst små och medelstora företag utan kollektivavtal. Organisationens  remissvar på Las-paketet andas stor besvikelse. Man talar om ökade kostnader för företagen, mer administration och åtstramningar i lagstiftningen.

När Centern drev på för fler turordningsregler och en reformering av arbetsrätten var blicken riktad på de små och medelstora företagen. Det handlade om att lägga stort fokus på småföretagen och deras roll på ”en modern och flexibel arbetsmarknad” och lyssna till deras behov, enligt partiledaren Annie Lööf.

Men Företagarna är inte nöjd. Förändringarna i Las är inte den modernisering av arbetsrätten som landets mindre företag behöver, understryker organisationen.

Lättnaderna vid uppsägning av personliga skäl uppväger inte de andra förändringarna i lagförslaget, som innebär försämringar och fortsatta svårigheter i tillämpningen av Las för de mindre företagen, hävdar Företagarna.

Ändå ställer man sig positiv till stora delar av nya Las, även om remissvaret visar att Företagarna önskat sig mycket mer. Den alternativa utredning av Las, vars förslag skulle ha genomförts ifall parterna inte kommit överens, innehöll bättre förslag, enligt organisationen.

Uppsägningar av personliga skäl i små företag skulle inte kunna ogiltigförklaras och antalet undantag var fler i den alternativa utredningen, framhåller Företagarna.

Utökningen av antalet undantag med från två till tre är ett positivt steg, enligt organisationen, men undantagen i lag måste vara mer likartade med vad finns i kollektivavtal. Enligt parternas Las-paket ska företag med kollektivavtal få göra fyra undantag eller använda sig av alternativet att undanta 15 procent av de varslade.

Många mindre företag vill se lättnader vid uppsägning av personliga skäl. Företagarna är i huvudsak nöjt med förändringarna av vilka bedömningar som ska göras vid sådana uppsägningar, men vill ha tydligare skrivningar i förarbetet om av vad den nya termen sakliga skäl innebär.

Vid tvister om uppsägningar av personliga skäl består anställningen i dag till dess en lösning finns. I nya Las upphör anställningen även i dessa fall vid uppsägningstidens utgång. Arbetsgivaren slipper därmed lönekostnaderna under tvisten, vilket Företagarna välkomnar.

Däremot motsätter sig organisationen höjda skadestånd när arbetsgivaren gör fel i dessa fall. Skadestånden är redan tillräckligt höga, säger man.

De nya reglerna för hyvling ser Företagarna som ett ingrepp i arbetsledningsrätten, men efterlyser framför allt förtydliganden på detta område i förarbetena.

Omvandlingen av allmän visstid till särskild visstid avstyrker Företagarna. Nuvarande regler behövs om mindre företag ska våga anställa.

Även heltid som norm avvisas med hänvisning till arbetsledningsrätten och friheten att organisera verksamheten.

Dessa argument används också när de nya reglerna för inhyrd personal avstyrks. Efter 24 månaders arbete hos kundföretaget ska den inhyrde erbjudas anställning eller få två månadslöner i ersättning.

Företagarna är också missnöjt med konsekvensutredningen av förslagen. Den tar inte tillräcklig hänsyn till hur regeländringarna slår mot små och mindre företag utan kollektivavtal.

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer