”Förlikningar är rättsosäkert”

2016-01-05 07:00 Lena Gunnars  

PROFILEN. Processförare låter som en sorts maskinoperatör. Men Marie Nordström är jurist och jobbar hos Diskrimineringsombudsmannen.<br/>– Vi ska få fram praxis på området som kan vara vägledande för andra, säger hon.

På Marie Nordströms arbetsbord finns inte ett enda papper.

– Vi ska egentligen inte ha några här heller, säger hon och sveper med handen över några pärmar som ligger bakom henne på en hög bokhylla.

– Men det är ju omöjligt, lägger hon till med ett leende.

Utanför fönstret brer Klara sjö ut sig längs med tågrälsen som går till och från Stockolms central. På den vita väggen bredvid fönstret sitter en whiteboard där någon skrivit olika ord med en tuschpenna. Där på arbetsrummet har det varit många och långa diskussioner inför förhandlingarna i AD. Som när DO beslutade sig för att driva målet om huruvida det var åldersdiskriminering att säga upp några behovsanställda bussförare som hade fyllt 70 år. Det målet vann Marie Nordström och hennes kolleger. Hon känner sig fortfarande stolt när hon tänker på det.

– Det var en snårig juridik för oss att ta oss igenom. Jag tycker att domen är pedagogiskt skriven. Den går igenom de olika undantagsmöjligheterna och vilket undantag som ska prövas. Målet handlar mycket om våra föreställningar om ålder och vad man klarar av vid en viss ålder. Domen aktualiserar också EU-rättens betydelse. Det finns ett diskrimineringsförbud och det gäller även efter 67 års ålder. Om arbetsgivaren vill göra undantag från förbudet gäller det att ha på fötter.

Marie Nordström slår sig ner i ett av sammanträdesrummen några meter från arbetsrummet medan hon berättar att hon började på DO 2009. Hon följde då med verksamheten som tidigare funnits under Jämos tak. Jämo och numera DO är drömarbetsplatsen för henne. Den ger henne möjlighet att kombinera jämställdhets- och antidiskrimineringsfrågorna med juridiken.

Intresset för jämställdhet väcktes redan under gymnasietiden hemma i Gävle. På skolan fanns två kulturföreningar, en tjej- och en killförening, som ordnade soaréer, spex och andra evenemang. Där grundlades en känsla av att det går att göra saker och förändra tillsammans.

– Det var stärkande att vara i den gruppen. Vi var bara kvinnor och gjorde allt från att sköta ekonomin till att skriva manus och stå på scen på Gävle teater.

Efter gymnasiet kändes det självklart att läsa vidare. Juristlinjen i Uppsala var ett bra alternativ eftersom hon hade ett djupt samhällsintresse. Hon minns hur hon kunde sitta och läsa tidningen och koppla det hon läste direkt till studierna. Ganska snabbt kände hon att hon kommit rätt.

– Jag tyckte om offentlig rätt, men även processrätt.

På den posten hon har i dag krävs noggrannhet. Marie Nordström brukar tänka på den kända frasen ”the devil is in the detail”. Hon tror att man kan jobba fram ett detaljsinne utan att ha med sig det naturligt från början.

– Vi som är processförare har lärt oss tycka om att stå i rampljuset och prata. Det krävs också att du är bra på självkritik för att kunna identifiera svagheterna i din egen berättelse. Och att verkligen vilja åstadkomma en förändring. Det är ett samhällsintresse att utrota diskriminering. Att inte anställa den som är mest meriterad på grund av diskriminerande föreställningar är en förlust för både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Tanken är att varje processförare ska kunna arbeta med alla diskrimineringsgrunder. Men för Marie Nordström har det blivit en viss övervikt på könsdiskriminering och sexuella trakasserier. Nu driver hon två fall om sexuella trakasserier som hon lämnat in stämningsansökningar om.

Om offren väl valt att göra en anmälan till DO brukar de stå fast vid att de vill få sin sak prövad. Även om det är jobbigt att sitta i rättssalen och tala om sina upplevelser.

– Då får jag en lite terapeutisk roll. Jag upplever att de tycker att det är en upprättelse i sig att DO tror på dem och är beredd att föra deras talan.

De vanligaste målen hos DO rör diskriminering på grund av kön eller etnicitet.

– De mål jag driver nu om sexuella trakasserier rör mindre arbetsplatser där det har varit personer i arbetsledande ställning som har trakasserat underställd personal. I det ena fallet är det också en jargong som har utvecklats på arbetsplatsen. Det har blivit som en strategi alla spelar med i för att inte hamna utanför eller bli ännu värre ansatta.

Det händer att mål slutar med förlikning. Tyvärr, tycker Marie Nordström.

– Vi ska ju verka för en samhällsförändring och driva mål inom områden där vi ser att många far illa för att få fram en praxis. Det kan inte vara riktigt när en myndighet sätter sig i en förlikningsdiskussion med en enskild arbetsgivare när det inte blivit utrett vart gränserna för lagstiftningen går och parterna dessutom är oense om det. Då är det mer rättssäkert att en domstol får avgöra.

Före en huvudförhandling känner Marie Nordström alltid en anspänning. I början kunde det vara lite svårt att sova natten före, men inte längre.

Ändå är det de spända timmarna i rättssalen hon gillar bäst. Att vässa argument, samla inlagor och försöka göra det bästa möjliga inför varje mål är också stimulerande.

– Och att träffa alla de här personerna som det handlar om.

Förlorar hon målet är hon bra på att släppa det. När hon vill koppla bort jobbtankarna sjunger hon i kör, spelar rundpingis, vandrar, tränar yoga eller styrketränar.

– Jag får så mycket information hela tiden i jobbet. Det är skönt att vara en stund utan det. I vinter ska jag åka Tjejvasan, avslöjar hon och skyndar vidare mot ett rum några rum längre ner i korridoren. Ännu ett möte väntar.

Rundpingis och körsång

Namn: Marie Nordström.

Ålder: 42.

Familj: En samling fina människor, med och utan blodsband.

Bor: I Årsta.

Jobbar som: Processförare på DO.

Intressen: Rundpingis, yoga, läsa, se på film, sjunga i kör.

Bakgrund: Riksförsäkringsverket, Jämo, DO sedan 2009.

På nattduksbordet: Rebecca Solnits essä Män som förklarar saker för mig. ”Jag var på ett intressant seminarium om den boken på ABF-huset i Stockholm nyligen. Då var det ett samtal kring boken och företeelsen den handlar om.”

Driver unika mål

Nu i december lämnade Marie Nordström in en stämningsansökan om en man som blivit utsatt för sexuella trakasserier i restaurangbranschen. Det handlar om sexuell läggning och könsöverskridande identitet och uttryck.

– Det rör en man som blev utsatt av andra män, säger hon.

Detta är DO:s första mål om diskriminering av transpersoner sedan den lagen kom 2009.

Ett annat mål som fick stort genomslag i medierna handlade om gravida. Försäkringskassan nekade kvinnorna sjukpenning med hänvisning till att graviditet var en del av den normala livsprocessen, trots att de hade besvär som satte ner arbetsförmågan. DO vann målet och Försäkringskassan ändrade sin tillämpning.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer