Forskaren: Det handlar om kollektivavtalsbrott

2019-04-25 00:00 Mikael Kindbom  
Carin Ulander Wänman på Umeå universitet är kritisk till att arbets­givare inte tar det ansvar för kompetensutveckling som hon menar att lagen föreskriver. Foto: Johan Gunseus/Synk

– Det förvånar mig att arbetstagarna inte stämmer arbetsgivarna för brott mot kollektivavtalets regler om kompetensutveckling, eftersom det finns kompetensutvecklingsavtal i olika former på huvuddelen av den svenska arbetsmarknaden.

Det säger Carin Ulander Wänman, docent i arbetsrätt vid Umeå universitet.

Carin Ulander Wänman har länge studerat frågor kring kvalifikationskravet. En genomgång av AD:s praxis visar att AD i 97 procent av domarna godkänt arbetsgivarnas krav för olika anställningar. Hon är därför inte förvånad över utgången i fotografmålet.

I stället frågar hon sig varför arbets­tagar­parten i mål efter mål konsekvent undviker att få ett avgörande om huruvida det går att utkräva ansvar från arbetsgivaren för brott mot kollektivavtalets bestämmelser om kompetensutveckling.

Journalistförbundet hade i det aktuella målet inte åberopat brott mot kollektivavtalet.

– Det hade varit intressant att få prövat. Då hade vi fått veta vad regeln om kompetensutveckling i kollektivavtalet är för en rättslig konstruktion, om den utgör en rättighet.

Carin Ulander Wänman säger att det är arbetstagaren själv som har ansvaret för sin grundläggande kompetens. Men när det sedan gäller att komplettera sin kompetens borde arbetsgivarens ansvar öka åtminstone vad gäller att delge arbetstagare vilken kompetens som kommer att behövas i verksamheten.

– Arbetstagaren har ju inte samma kunskap som arbetsgivaren om vilka förändringar som är på gång i före­taget och vilken kompetens som efter­frågas.

Carin Ulander menar att AD skulle kunna ge svar på hur ansvaret för kompetensutvecklingen ska fördelas om frågan om brott mot kompetensreglerna i kollektivavtalen prövades rättsligt i högre utsträckning. En sådan prövning skulle också ge en indikation på om parterna i kollektivavtal lyckats underlätta arbetstagares behov av omställning genom att de ges en rätt till kompetensutveckling.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsrätt