Förslaget som fick facket att se rött

2014-11-19 23:00 Carl von Scheele  

Svenskt Näringslivs förslag till omställningsavtal har ett dramatiskt innehåll. Arbetsgivaren skulle inte bara få mandat att göra urvalet vid driftsinskränkningar, utan turordningskretsarna skulle bestämmas utifrån jämförbara arbetsuppgifter.

Svenskt Näringslivs förslag läckte ut i media i våras via LO-tidningen Arbetet. Det har stora likheter med de regler som gällde vid driftsinskränkningar från mitten av 1960-talet fram till införande av Las.

Arbetsgivaren skulle få rätt att välja de arbetstagare som anses ha bästa kompetensen till fortsatt anställning. Ytterst avgör arbetsgivaren vilken kompetens som företaget behöver och vem som besitter den.

Vid oenighet om vilka tjänstemän som har den rätta kompetensen skulle facket kunna föra frågan vidare till en skiljenämnd. Där ligger bevisbördan hos facket, som måste visa att deras bedömning av kompetensen är den riktiga.

Dagens turordningskretsar skulle också försvinna, enligt Svenskt Näringslivs förslag.

I stället ska tjänstemän med i huvudsak likartade arbetsuppgifter sammanföras till en krets. Antalet skulle kunna bli betydligt fler än vad som är möjligt i dag.

Modellen är inspirerad av den statliga sidan, där man har en sådan indelning. Det finns också en utarbetad praxis på statens område genom ett antal AD-domar.

Dessa domar är utgångspunkten när Svensk Näringsliv i en kommentar visar hur turordningskretsarna kan utformas: programmerare kan utgöra en turordningskrets skild från systemoperatörer, kvalificerade arbetsuppgifter inom forskning kan bilda en krets skild från mer rutinbetonat laboratoriearbete.

Dessutom får arbetsgivaren undanta ett visst antal tjänstemän per turordningskrets innan de gör en turordningslista utifrån sina kompetenskriterier, enligt uppgifterna i tidningen Arbetet.

I de lokala förhandlingarna ska arbetsgivaren utförligt förklara sina val, lyssna på fackets argument, men till sist ändå ha rätt att bestämma hur kretsarna ska utformas och vem som blir uppsagd och vem som får stanna kvar.

Arbetsgivarnas förslag skiljer sig stort från det förslag till avtal som PTK har lämnat över. Enligt uppgifter till Lag & Avtal vill PTK att parterna i den inledande texten konstaterar att turordningsreglerna i många situationer fungerar bra och att parterna brukar hitta lokala lösningar som bevarar rätt kompetens i företaget.

Trots detta ser parterna ett behov av att något öka arbetsgivarens möjligheter att undanta tjänstemän, heter det sedan i TK-förslaget.

PTK föreslår vidare i sitt utgångsbud att arbetsgivarna ska få undanta en tjänsteman i turordningskretsar på upp till tio anställda, och i större kretsar undanta två tjänstemän.

PTK vill inte avtala bort bindningen till Las när de lokala parterna blir oense om avtalsturlistan. Då ska de sedvanliga reglerna om anställningstid och tillräckliga kvalifikationer vara grunden för turordningen.

Däremot föreslår PTK att behovet av rätt kompetens kan lyftas fram i beskrivningen av förhandlingsprocessen.

I texten ska understrykas hur viktigt rätt bemanning är för att säkerställa företagets konkurrenskraft och hur viktigt det är att de lokala parterna tar hänsyn till detta.

Carl von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen