Frisör fick skicka sms till tidigare kunder

2015-06-17 23:00  

Frisören var inte illojal när hon kontaktade ett tiotal av sina gamla kunder. Det var heller inget avtalsbrott, anser AD.

Frisören började som elev på en frisersalong i början av 2011. I slutet av 2013 sa hon upp sig själv. När hon arbetade på salongen hade hon tillgång till kundregistret via en app i sin telefon. Efter att hon hade börjat på en ny salong skickade hon sms till några av kunderna som hon hade haft på den första salongen. Hon skrev också att hon hade bytt jobb på sin blogg.

Arbetsgivarorganisationen: Frisören bröt mot lojalitetsplikten, kollektivavtalet och före­tagshemlighetslagen genom sina sms och sin blogg. Hon utnyttjade kundregistret hos sin tidigare arbetsgivare i kontakterna på ett otillåtet sätt och hon bröt mot kollektivavtalets annonseringsförbud genom att hänvisa till sin tidigare arbetsgivare. Hon ska betala 139 235 kronor i ekonomiskt skadestånd och 150 000 kronor i allmänt skadestånd.

Arbetstagarparterna: Frisören har varken skrivit av eller kopierat sin tidigare arbetsgivares kundregister. Annonseringsförbudet gäller bara för arbetsgivare. Hon bröt varken mot lojalitetsplikten, kollektivavtalet eller företagshemlighetslagen.

Arbetsdomstolen: Det är be­visat att frisören kontaktade ett tiotal av sina före detta kunder via sms. Det är få i förhållande till salongens hela kundregister. Hennes egen förklaring, att hon bara skickat sms till de kunder hon kom ihåg, är godtagbar. Hon bröt därför varken mot lojalitetsplikten, tredje stycket i kollektivavtalets ordningsregler eller företagshemlighetslagen.

Hon bröt inte heller mot femte stycket i avtalets ordningsregler. Förbudet mot att hänvisa till tidigare anställningar gäller bara för arbetsgivare, det följer av avtalets ordalydelse.

Domslut: Sveriges Frisörföretagares talan avslås och arbetsgivarorganisationen får betala Handels rättegångskostnader på 193 278 kronor.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer