Gate Gourmet: Alla har titeln cateringmedarbetare

2021-05-25 15:23 Lena Gunnars  
Efter omorganisationen är alla tjänster kombinationstjänster och de anställda har titeln ”cateringmedarbetare” och förväntas jobba med lastning, lager och catering. Foto: Jonathan Hordle / REX/ TT

Gate Gourmet anser sig visst ha rätt att tillämpa HRF:s cateringavtal på arbetstagarna som fått de nya kombinationstjänsterna efter en stor omorganisation – även på Transports medlemmar. I svaromålet till AD förklarar arbetsgivarparterna varför de bestrider Transports yrkanden.   

Under pandemin har Gate Gourmet drabbats av ett historiskt efterfrågeras på sina tjänster. Bolaget valde som en följd av det att skära ner sina lönekostnader och skapa en ny organisation, som bättre skulle passa den ekonomiska verklighet som bolaget befann sig i.  

I september 2020 sa Gate Gourmet upp ett stort antal anställda och minskade arbetstidsmåttet för många av dem som inte sades upp. Fackförbundet Transport, har lämnat in fyra stämningsansökningar till AD. De innehåller bland annat yrkanden om att Gate Gourmets uppsägningar av förbundets medlemmar ska ogiltigförklaras, att bolaget brutit mot turordningsreglerna och gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott.

Enligt Transport har Gate Gourmet tagit sig rätten att självt bestämma att arbetstagarnas arbetsuppgifter ska falla in under HRF:s cateringavtal, trots att de aktuella arbetstagarna fortfarande utför arbetsuppgifter som faller in under Transports avtalsområde.

Förbundet menar att bolaget ägnat sig åt avtalsshopping, att det inte respekterat LO:s organisationsplan.

Ett antal av Transports medlemmar har fått erbjudanden om att bli omplacerade och arbeta under villkoren som gäller i HRF:s cateringavtal, som innebär betydligt lägre ersättningar, hävdar förbundet.

Men arbetsgivarparterna anser sig ha betalat korrekta löneförmåner, i enlighet med cateringavtalet.

Läs mer: Transport masstämmer Gate Gourmet i AD

Gate Gourmets omorganisation innebar bland annat att alla tjänster inom de kollektivavtalsanställdas område omvandlades till kombinationstjänster. Alla medarbetare skulle nu ha kompetens att utföra arbetsuppgifterna och schemaläggas på minst två av de avdelningar som fanns på bolaget, skriver arbetsgivarparterna, Gate Gourmet Sweden och Transportföretagen i svaromålet.

Skillnaden jämfört med tidigare var att då arbetade majoriteten av de anställda på en avdelning med specifika arbetsuppgifter, enligt svaromålet till Arbetsdomstolen.

Gate Gourmet är bundet av två kollektivavtal som medlem i arbetsgivarorganisationen Svenska Flygbranschen. Det är Riksavtalet arbetstagare på civilflygsområdet som slutits med fackförbundet Transport och Cateringavtalet som slutits mellan Svenska Flygbranschen och Hotell- och restaurangfacket, HRF.

I svaromålet till AD skriver arbetsgivarparterna att det redan före det aktuella målet i AD fanns tre avdelningar på Stockholm Arlanda Airport där kollektivavtalsanställda arbetade: lager, assembly (fortsättningsvis produktionsavdelning) och service delivery. De tre avdelningarna finns fortfarande kvar, framhåller arbetsgivarna. Men vid omorganisationen bildades även en ny avdelning på Arlanda, ”bemanningspoolen”, där personalen ska arbeta 75 procent av en heltid och ha kompetenser för att kunna arbeta på alla avdelningarna.

Läs mer: Transport: Arbetsgivarens agerande är provocerande

Även på Malmö Airport fanns och finns fortfarande tre avdelningar. Produktionsavdelningen, lager och lastning.

Efter omorganisationen är nu alla tjänster kombinationstjänster och de kollektivavtalsanställda har titeln ”cateringmedarbetare”, skriver arbetsgivarparterna. Medarbetarna med kombinationstjänster omfattas efter omorganiseringen av cateringavtalet, skriver arbetsgivarparterna i svaromålet till AD.

”Det finns således numer inga tjänster på Gate Gourmet där anställningsvillkoren regleras av Riksavtalet arbetstagare på civilflygsområdet”, alltså det avtal som Transport slutit med arbetsgivarorganisationen, menar Gate Gourmet.  

De omplaceringar på Malmö-Sturup Airport som Transport talar om i sin stämningsansökan verkställdes den 1 oktober 2020.

Arbetsgivarparterna menar att arbetstagarna vid driftsstället fick ob-ersättning och övertidsersättning enligt Riksavtalet för arbetstagare på civilflygsområdet under september 2020.

Bolaget framhåller att Cateringavtalet omfattar arbetsuppgifter som att köra tung lastbil. Ett lönetillägg utgår till arbetstagare som gör arbetsuppgifter där det krävs körkortsbehörighet C, skriver arbetsgivarparterna.  

Deras slutsats är att det är uppenbart att cateringavtalet kan tillämpas och att Gate Gourmet har rätt att tillämpa det på de arbetstagare som har kombinationstjänster. Enligt bolaget innehåller tjänsterna arbetsuppgifter som framgår av cateringsavtalet.

Vidare hävdar arbetsgivarparterna att Transport i samband med omorganisationen och uppsägningarna sommaren/hösten 2020 ansåg att dess avtal inte omfattade alla arbetsuppgifter som ingår i kombinationstjänsterna och att arbetstagarna vars arbetsvillkor reglerades av det avtalet inte hade arbetsskyldighet på uppgifter som omfattades av Cateringavtalet. Bolaget vill att Transport klargör om man fortfarande står fast vid detta för att kunna ta ställning till vilken bevisning som krävs.

Gate Gourmet konstaterar att det är Sveriges största oberoende cateringföretag, som producerar, paketerar och levererar catering för flygbolag och järnvägar och att det är sådan verksamhet som cateringavtalet främst syftar på.

Arbetsgivarparterna håller med förbundet om att bolaget normalt förlägger arbetstid 40 timmar/helgfri vecka för arbetstagarna som omfattas av Cateringavtalet. Men under hösten 2020 omfattades de aktuella arbetstagarna i målet av korttidsarbete, med undantag för arbetstagarna på Stockholm-Arlanda Airport under november 2020. De aktuella arbetstagarna har under tiden de har varit korttidspermitterade inte schemalagts, än mindre arbetat, mer än varken 36,38 eller 40 timmar i veckan, skriver arbetsgivarparterna.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

FAKTARUTA: Cateringavtalets giltighetsområde

Cateringavtalet omfattar medlemmar till Svenska Flygbranschen inom cateringområdet och reglerar samtliga inom dessa företags förekommande arbetsuppgifter för cateringarbete.

Med cateringverksamhet avses produktion/förberedelse, tillagning, paketering, samt leverans av mat. Dryck och övriga tjänster till flygbolag och övriga bolag.

Källa: Cateringavtalet, Kap 1, Avtalets giltighetsområde

Fakta: Två kollektivavtal

Riksavtalet arbetstagare på civilflygsområdet som gällde vid uppsägningarna i september 2020 tecknades den 1 oktober 2017. Det löpte fram till och med den sista september 2020. Därefter prolongerades det och är idag fortsatt prolongerat i väntan på att parterna ska enas om ett nytt kollektivavtal.

Cateringavtalet som gällde i september 2020 tecknades den 1 april 2017 och skulle ha löpt ut den sista mars 2020. Avtalet prolongerades tills ett nytt avtal tecknades i januari 2021. Det avtalet gäller från och med den 1 november 2020 till och med den sista mars 2023.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen