Genomskåda missbruket under ytan

2011-05-18 23:00 Lena Gunnars  

Allt fler dricker för mycket - utan att det märks på jobbet. Men 15-metoden avslöjar om din medarbetare är i riskzonen. -?Med hjälp av screening och rådgivning börjar väldigt många fundera över sina alkoholvanor, säger Ulric Hermansson, forskare på Karolinska institutet.

<p>Det tar ofta ett tiotal år innan missbruk upptäcks på arbetsplatsen. Typiska tecken är sjukfrånvaro eller att personen spårar ur på personalfesten. Men inte ens då brukar någon agera, enligt Ulric Hermansson. </p> <p>-?Det stora flertalet som ser det hända bestämmer sig ändå för att det inte rör sig om alkoholproblem. Först efter ytterligare två år börjar kanske medarbetarna säga "jo det är nog alkohol". Då väntar de in chefen. Sedan går det ännu längre tid innan något görs. </p> <p>Därför behövs ett supportsystem inom organisationen som ger chefen stöd och som ökar möjligheterna att upptäcka riskbruk tidigt anser Ulric Hermansson. </p> <p>Först testades en metod där både chefer och medarbetare tränades i att våga agera. Det förkortade visserligen tiden för upptäckt något, men inte mycket. </p> <p>-?Praktiska erfarenheter och studier visar dessutom att det dröjde fyra-fem år innan chefer som fick lära sig hantering av missbruk på kurser stod inför faktum. Då kom de inte ihåg vad de lärt sig. Det är som att gå en Excel-kurs i?dag och få programmet om fyra år. </p> <p>Forskarna bad 1994 i stället företagshälsovården att dela ut frågeformulär om alkoholvanor i samband med vanliga hälsoundersökningar av anställda vid ett pappersbruk. </p> <p>Nästan alla tackade ja till att delta. </p> <p>-?Vi blev jätteförvånade när bara sex av 303 sade nej, säger Ulric Hermansson.</p> <p>Men till en början trodde varken han eller kollegerna på resultatet. </p> <p>-?I våra huvuden satt uppfattningen hårt att folk tyckte att det var känsligt att fylla i formulär. Den visade sig vara fel. </p> <p>Kliniker och forskare på Beroendecentrum i Stockholm och Centrum för Psykiatriforskning har de senaste åren utvecklat den så kallade 15-metoden, som nu består av en fördjupad bedömning och erbjudande om tre till fyra rådgivningssteg. </p> <p>Mellan träffarna gör personen en del eget arbete. I vissa fall har samtalen kombinerats med läkemedel för att minska alkoholsuget. </p> <p>Delar av metoden har prövats på ett par företagshälsor och den ser lovande ut. Nu ska den prövas mer systematiskt inom flera företagshälsovårder. </p> <p>-?I juni öppnar vi en alkoholmottagning på Stureplan där vi ska lära ut metoden till fler och också forska mer på den, säger Ulric Hermansson. </p> <p>Förhoppningen är bland annat att den ska leda till att chefer larmar snabbare om de misstänker riskbruk. Och att medarbetarna själva hör av sig till företagshälsan.</p> <p>Runt en miljon svenskar beräknas ha små eller omfattande alkoholproblem, men bara mellan 50?000 och 75?000 kommer till beroendeenheterna. Den största gruppen har ett skadligt bruk eller är beroende, men har inga sociala problem. </p> <p>-?En enkel alkoholscreening med kort rådgivning och fyra rådgivningssamtal enligt 15-metoden kan vara ett sätt att bromsa upp problematiken för de här personerna, säger Ulric Hermansson. </p> <p>---</p> <p>Det här är 15-metoden</p> <p></p> <p>1 Identifikation. Innebär att alkoholfrågor ställs till vissa patienter vid exempelvis nybesök eller hälsokontroller oavsett om det finns tecken på alkoholproblem eller inte. Det så kallade AUDIT-formuläret, som bara tar tre minuter för patienten att fylla i, rekommenderas. </p> <p>2 Hälsokontroll. En fördjupad bedömning görs. Hälsokontrollen består oftast av blodprov och ett frågeformulär som ska hjälpa till i bedömningen av fortsatt behandling. </p> <p>3 Behandling. Självhjälpsmaterial som den drabbade kan fylla i skriftligt hemma eller via en webbsida. Farmakologisk behandling kombinerad med korta samtal och läkarbesök var tredje månad. Samtalskontakt som består av tre-fyra strukturerade samtal med KBT-inriktning som går ut på att minska alkoholvanorna och kanske vara nykter en längre eller kortare period. </p> <p>Möjliga tecken på missbruk</p> <p>* Korttidsfrånvaro.</p> <p>* Sena ankomster till jobbet. </p> <p>* Sjunkande intresse för jobbet. </p> <p>* Kraftig förändring av arbetsprestation. </p> <p>* Ökade koncentrationsproblem. </p> <p>* Trötthet.</p> <p>* Likgiltighet. </p> <p>* Instabilt humör.</p> <p>* Glömska. </p> <p>Nio tips till chefen </p> <p>1 Skriv ned i punktform vad du grundar misstankarna på. </p> <p>2 Be gärna någon annan, exempelvis personal på företagshälsovården, läsa dem och ge dig råd hur du ska agera.</p> <p>3 Kräv nykterhetskontroll om du misstänker att medarbetaren är berusad.</p> <p>4 Dokumentera alltid dina åtgärder. </p> <p>5 Avsätt god tid för samtalet med medarbetaren. </p> <p>6 Var tydlig i din kommunikation och ha beredskap för om medarbetaren önskar stöd, rehabilitering. </p> <p>7 Erbjud alltid rehabilitering som ett första alternativ.</p> <p>8 Skriv en överenskommelse med medarbetaren där rättigheter och skyldigheter framgår. </p> <p>9 Följ upp rehabiliteringen och sätt en tidsram. Var beredd på att pröva uppsägning som sista åtgärd om medarbetaren fortsätter att bryta mot företagets policy om nykterhet på jobbet. </p>

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer