Gör om Las för att skydda anställda vid övergång

2014-03-26 23:00  

DEBATT. Arbetstagarna måste få bättre skydd vid verksamhetsövergång. Regleringen av Las har inte givit det skydd facken hoppades på. Ny lagstiftning behövs, skriver Robert Sjunnebo, jurist på LO.

Ett stort problem på dagens arbetsmarknad, som tyvärr under senare år blivit något bortglömt, är arbetstagarnas bristande skydd vid övergång av verksamhet. Skyddet består efter införandet av det så kall­ade överlåtelsedirektivet år 1995 av bland annat regleringen i 6b § Las. Bristerna i detta skydd är dock stora, vilket med all önskvärd tydlighet framgår av Arbetsdomstolens senaste dom på området (nr 14/14).

Bakgrunden till tvisten i målet var att Malmö stad på grund av missförhållanden i ett assistansbolag övertog ansvaret för en brukare. Assistansbolaget hade som enda verksamhet att ge den aktuella brukaren omsorg. Alla anställda utom en följde med över till Malmö stad. Den anställde som inte följde med över var ansvarig för de missförhållanden som hade uppstått och hade tidigare varit gift med brukaren. Någon verksamhet kvarstod inte i assistansbolaget efter det att Malmö stad tog över verksamheten. Allt som kunde tas över togs över. Trots dessa förhållanden fann Arbetsdomstolen att det inte var fråga om någon övergång av verksamhet enligt 6b § Las.

Domen är bara ett exempel på att skyddet vid övergång av verksamhet inte fungerar i dagens Sverige. Busschaufförer och andra anställda inom kollektivtrafiken har till exempel fått vänja sig vid att regelbundet byta arbetsgivare utan det skydd som 6b § Las borde ge. I denna del kan nämnas att Arbetsdomstolen godtagit provanställning efter ett entreprenadbyte av busschaufförer som arbetat 36 respektive 28 år. Att driva dessa tvister till domstol är tyvärr sällan meningsfullt då Arbetsdomstolen oftast finner att förutsättningarna inte är uppfyllda för en tillämpning av 6b § Las. Visserligen finns det möjlighet att kräva ett förhandsavgörande från EU-domstolen, men detta är en osäker och mödosam process.

Något som tycks ha glömts bort i den allmänna debatten är att överlåtelsedirektivet inte hindrar medlemsstaterna från att införa lagar som är mer gynnsamma för arbetstagarna än direktivet. Efter drygt nio år med 6b § Las kan konstateras att regleringen inte givit det skydd som fackföreningsrörelsen hoppades på. Det är nu dags att undersöka om inte ett bättre skydd bör införas lagstiftningsvägen. Förhoppningsvis kanske detta är möjligt efter valet i höst.

Robert Sjunnebo, Jurist, Landsorganisationen i Sverige

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer