Handels: Utesluter inte att vi kan ändra vårt nej

2021-06-08 09:11 Lena Gunnars  
” ”, säger Per Bardh, avtalssekreterare för Handelsanställdas förbund. Foto: Jörgen Appelgren

Per Bardh, avtalssekreterare på Handels, utesluter inte att förbundet i framtiden kan ändra sitt nej till det nya huvudavtalet. Förbundet valde att ställa sig utanför överenskommelsen för att det ville se andra förändringar vad gäller anställningsformen allmän visstid.

Omställningsinsatserna är idag inte så efterfrågade bland Handels grupper eftersom en tredjedel av dem har tidsbegränsade anställningar. Visstidsanställningar omfattas idag inte alls av omställningsåtgärderna som finns hos LO:s och Svenskt Näringslivs omställningsfond TSL. 

LO och Svenskt Näringsliv ska under sommaren förhandla för att se om man kan hitta en balanserad lösning av dessa TSL-regler, så att den omställning som erbjuds i kollektivavtalet inte är sämre än den nya lagstiftningen som väntas på området.

Handels valde att ställa sig utanför huvudavtalet, bland annat för att förbundet ville se andra förbättringar när det gäller anställningsformen allmän visstid än som erbjöds.

Handels ville att anställningsformen skulle tas bort och ersättas med krav på arbetsgivarna att ange skäl för att få anställa någon på visstid. Idag kan en arbetsgivare göra det utan att ha något särskilt skäl.

− Men dit har inte modellen i huvudavtalet kommit. Man har bara sminkat om grisen. Man har döpt om anställningsformen till särskild visstid och ändrat tidsgränsen för när en visstid övergår i en tillsvidareanställning, från 24 månader till tolv månader. Men vi hade redan i våra kollektivavtal från 2010 sänkt 24 månadersregeln till tolv månader, så för oss skulle det inte bli någon ändring alls, säger Per Bardh.

LO:s och Svenskt Näringslivs förhandlingar om omställningsåtgärderna väntas nu pågå under de närmsta sommarveckorna.   

Per Bardh väntar sig att de resulterar i lösningar både för LO-förbunden som väljer att stå utanför huvudavtalet och för dem som väljer att gå in i det. LO-förbunden som ansluter sig vill kunna få del av sina fördelar vad gäller kraftigt utökad kompetensutveckling hos TSL.   

Svenskt Näringsliv har redan gjort klart för sin motpart att man inte vill förhandla om några nya villkor.

− Men vi kan inte ha en ordning där parterna som har kollektivavtal och inte ingår i huvudavtalet har de sämsta förutsättningarna att omställa visstidsanställda och sjuka. Statens lagstiftningsregler, som innebär förbättringar för dessa grupper, skulle ju gälla även dem som saknar kollektivavtal, säger Per Bardh.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen