Handledning och handlingsplaner krävs

2005-04-21 05:00 Elisabet Örnerborg  

- Vi kräver att det ska finnas handledning, när man har att göra med psykiskt sjuka, utagerande äldre.

Det säger arbetsmiljöinspektör Maj Jakobsson som haft hand om tillsynen av arbetsmiljön i Gislaved kommun under ett antal år. Efter en vanlig regelrätt inspektion på Hemgården den 29 november 2002 noterar hon i inspektionsmeddelandet att den psykiska arbetsmiljön har påverkats av en händelse på äldreboendet som ledde till att många vårdbiträden mådde dåligt (händelsen var uppspelningen i radio av bandupptagningen, se ovan).

Hon noterar också att den nya chefen har påbörjat medarbetarsamtal och att handledning i krisbearbetning och bemötande nu genomförs liksom regelbundna möten där man diskuterar rutiner och vad som kan förändras och förbättras.
- I äldrevården kretsar arbetsmiljöproblemen kring belastningsergonomi, hot och våld från utagerande äldre som lider av senildemens eller andra sjukdomar, organisation och arbetsledning, mellanmänskliga frågor och rehabiliteringsfrågor.
Förutom handledning vid arbete med psykiskt sjuka och utagerande äldre, utbildning och tillräckligt med plats för att kunna lyfta rätt, kräver Arbetsmiljöverket att det ska finnas handlingsplaner för hot- och våldsituationer.
- Kommuner och landsting har generella planer men de måste anpassas till stället. De måste också konkretiseras och gås igenom en gång om året och alla vikarier måste känna till dem, förklarar Maj Jakobsson.
- Den konsult som undersökte arbetsmiljön efter händelsen pekade på att det inte var tillräckligt nära mellan ledningen och vårdbiträdena. Hemgården hade haft problem med chefsbyten och i sådana situationer verkar det som att arbetsmiljöarbetet tappar fart, säger hon.

En uppföljning i april 2003 ledde till anmärkningar om trånga utrymmen. Hösten samma år var hon där igen då Kommunal hade synpunkter på att en nattjänst skulle dras in utan att man gjort någon analys vilken effekt det skulle få på arbetsmiljön.
- Nu är det nog dags för ännu en uppföljning. Vård och omsorg är ett av de områden vi prioriterar i år.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer